Programi
Cjenik
Cjenik Albert
Korisnici
Servis
Novosti Arhimed
Novosti Albert
Download
Kontakt
Linkovi
Zanimljivosti

U tablici su prikazane  novosti u programu Albert po verzijama programa.

Verzija programa ja datum objave programa pisan naopako. Tako npr. V080315 označava verziju objavljenu 15.03.2008. godine.

Pogledajte:

20.08.2007. Nadogradnja programa sa interneta

 

novosti u Albertu 
Novosti u programu Albert
 
Verzija Modul Izmjene i novosti
V190113
Ostalo
 • U robi, podacima poduzeća, partnerima i poslovnicama dodana kontrola bar (EAN) koda
V190106
Plaće
 • Dobrovoljno mirovinsko osiguranje se više ne računa u plaći. Evidencija je dotjerana, proširena i izdvojena kao samostalna evidencija.
  Poziva se iz menia Plaće+Dobrovoljna mirovinska štednja.
V181209
Plaće
 • U mjesečnim parametrima dodane stavke, u kojima se po mjestima troška može zadavati fond sati.
  Na taj način se može npr. radnicima u MP zadati drugačiji fond sati od redovnog
V181206
Fakturiranje
 • U podešavanju knjiženja URA više se ne nudi opis knjiženja ako već postoji
 • Dotjerano generiranje računa iz Route Master-a
Plaće
 • Dotjerano preuzimanje evidencije radnog vremena i bolovanja
V181128
Fakturiranje
 • Riješen problem "Area 51"... sada se za mjesto troška nudi zadnje upisano za taj konto
 • Pri generiranju naloga za plaćanje upisuje se mode HR00 ako u partneru nije drugačije zadano
V181125
Fakturiranje
 • Pri unosi ulaznog računa, u podešavanju knjiženja omogućen unos opisa troška.
  Isto je i pri unosu troškova po kontima (stavke za knjiženje ul. računa)
Robno
 • Pri unosu tečajne liste, nakon zadavanja oznake valute i datuma, nudi se izbor tečaja HNB
 • U pregledu tečaja dodan gumb "Tečajna lista". On otvara tečajnu listu HNB za zadani datum i nudi automatsko ažuriranje Albertove tečajne liste za zadane valute
V181119
Plaće
 • Završena prilagodba plaća za obračun plaće iz bruto iznosa u radnicima
V181118
Financijsko
 • Pri unosi stavki temeljnica, blagajni i izvoda, u ponudi otvorenih stavki se zbrajaju označene stavke
Plaće
 • U Elementima plaće, elementima po radnicima i plaći dodano polje za oznaku radnog vremena
 • U podešavanju JOPPD obrasca dodani elementi plaće koji se ne brišu, iako su im svi iznosi 0 (bolovanje i sl.)
Ostalo
 • U EDI-ju dodano generiranje nekih elemenata računa po OAGIS shemi. Generiranje ide automatski, ali u partnerima (pored GLN koda) treba odabrati OAGIS shemu.
  U podešavanju EDI-ja, dodan treći klizač "Partneri" gdje su prikazani partneri, njihovi GLN kododavi i shema. Prikazani su samo partneri koji imaju GLN kod, tj. mogu se koristiti u EDI-ju.
  U pregedu EDI narudžbi dodan prikaz sheme.
  U partnerima, pored GLN koda dodana i shema.
V181111
Fakturiranje
 • Završena izrada modula Route Master
 • Pri generiranju računa iz EDI-ja, sada se u račun upisuje komercijalista iz poslovnice
Robno
 • Napravljeno ažuriranje roba iz EXCEL tablice (pregled roba, desni kliik, Ažuriranje podataka)
Plaće
 • U evidenciji rada sada se u bolovanju ne upisuju praznici
 • Ispravljeno i ubrzano generiranje JOPPD obrasca
Ostalo
 • Ponuda poslovnica se sada postavlja na trenutno izabranu poslovnicu (u računima i predračunima)
V181104
Fakturiranje
 • Ispravljeno generiranje obrasca OPZ-STAT
Plaće
 • Onemogućeno otvaranje pregleda radnih mjesta bez šifre za plaću
V181028
Ostalo
 • Napravljen modul za ažuriranje partnera podacima iz Ecel tablice
V181023
Fakturiranje
 • Ažurirano osvježavanje komentara u stavkama rute
V181010
Fakturiranje
 • U stavkama rute dodani gumbi za skok gore/dolje 10 mjesta
V181003
Fakturiranje
 • Ispravljeno knjiženje i fiskaliziranje računa po spisku iz TL
 • U ispisu hododgrama "2. Tjedni (1-4)" godišnji promet poslovnice sada ima tisuće odvojene sa "."
Plaće
 • Ispis evidencije radnog vremena sada ima podešavanje prikaza gdje se mogu isključiti neželjene kolone
V180930
Fakturiranje
 • U ispisu "Dokumenti za dostavu" sada se ispisuju i zapisnici iz TL
 • U ispisu hododgrama "2. Tjedni (1-4)" dodana opcija za prikaz godišnjeg prometa poslovnice
 • Storniranje računa upisuje u stornirani račun broj storno računa
Plaće
 • Ažurirana evidencija radnog vremena podacima o nenazočnosti krivicom poslodavca, zahtjevu radnika i krivicom radnika
  Ažurirani ispis evidencije
V180916
Fakturiranje
 • U izboru roba za storno račun, dodana opcija "Prikaži povrate"
Ostalo
 • U EDI-ju, pri učitavanju novih paketa narudžbi dodana provjera da li narudžba (DocumentID) već postoji u sustavu EDI.
  Ako, postoji, na kraju učitavanja se prikazuje upozorenje da ima duplih narudžbi, a duple narudžbe imaju upozorenje u "Poruke i greške".
V180902
Fakturiranje
 • U ispisu računa dodana vrsta ispisa "11. Dokumenti za dostavu". Kada se ona izabere, s desne strane se pojavljuje gumb "Podesi ispise". Klikom na njega otvara se prozor sa popisom partnera i brojem ispisa računa i dostavnica.
Ostalo
 • U partnerima dodana polja "Ispis računa" i "Ispis dostavnice". U njima se može zadati koliko se kojih dokumenata ispisuje kada se u računima izabere opcija ispisa dokumenata za dostavu. Inicijalno je svim partnerima upisano 0 računa i 2 dostavnice.
 • U meniu "Pomoć" dodana stavka "Izjava o validaciji softvera"
V180819
Robno
 • U asortiman se ne može upisati roba za koju ne postoji cjenik
V180805
Ostalo
 • U evidenciji vozila dodane grupe vozila
 • Dodan pregled kartica (kreditnih, za gorivo...) i povezan sa evidencijom vozila i radnicima
 • Ažuriran ispis kartice vozila
V180722
Fakturiranje
 • U ispisu odobrenja/terečenja ispravljen ispis iznosa slovima
 • U pregledu računa kolona "E" sada se zove "EDI" i prikazuje status EDI narudžbe (N - narudžba, P - potvrda, O - otpremnica i R - račun)
V180715
Fakturiranje
 • Ispis selektiranih (označenih) računa sada ide po redosljedu označavanja, a ne po redosljedu računa (za ispis računa iz TL)
 • U stavkama TL dodan gumb za invertiranje redosljeda stavki (prva je zadnja...)
V180617
Fakturiranje
 • U ispisu TL ispis radnika na slaganju sada je na početku ispisa
 • Ispravljen izračun OPZ-STAT1 obrasca za slučaj kada ima tečajnih razlika
 • Izlazni račun s avansnim plaćanjem upozorava da treba napraviti predračun
GDPR
 • Napravljen ispis evidencije aktivnosti obrade
V180606
Plaće
 • U radnim mjestima uz bodove dodana bruto plaća.
 • U promjeni radnika, nakon izbora radnog mjesta nidi se ažuriranje bodova i bruto plaće
V180603
Fakturiranje
 • U teretnom listu dodana 4 polja za upis radnika koji rade na utovaru i pripadajuće utovarene težine.
  U ispisu TL dodan novi ispis radnika na utovaru.
GDPR
 • U plaćama dodana nova evidencija aktivnosti obrade, gde se evidentiraju sve promjene i obrade osobnih podataka.
V180415
GDPR
 • GDPR (General Data Protection Regulative) je nova uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka, a stupa na snagu 25.05.2018. Ovdje će biti objavljivane izmjene u Albertu, a vezane za GDPR
 • Pregled radnika sada prikazuje samo šifru i ime i prezime sve dok je plaća zaključana. Ostali podaci se vide nakon otključavanja plaće.
 • Napravljena je ponuda radnika koja je nešto jednostavnija od pregleda, a uvjet za prikaz podataka je isti kao kod pregleda.
 • Napravljena nova ponuda naloga za plaćanje, koja ima filter za naloga plaća. Više nije moguć nijedan ispis naloga za plaće dok je plaća zaključana.
V180408
Robno
 • U ambalažnom materijalu napravljen izvoz i uvoz iz XML i uvoz iz Excel tablice
Plaće
 • Evidencija radnog vremena sada uzima podatke o tjednom i dnevnom radnom vremenu. U asistentu dodane i granice po radnim jedinicama.
 • Godišnji odmori sada na osnovu podatka o tjednom i dnevnom vremenu računaju radnu subotu kada je to potrebno.
V180402
Proizvodnja
 • Napravljen prijepis radnog naloga u otpremnicu i račun
Ostalo
 • Poboljšano generiranje PDF dokumenata uz pomoć PDFCreator-a
V180319
Plaće
 • Evidencija radnog vremena sada automatski povlači dnevni broj sati rada radnika, godišnje odmore i bolovanja
 • Tabelarni pregled plaće više nema uvoz podataka iz evidencije radnog vremena, to je sada u unosu i pregledu plaće
 • U plaći dodan gumb "Pomoćne evidencije" koji omogućava otvaranja evidencije godišnjih odmora, bolovanja i radnog vremena, kao i uvoz podataka iz evidencije bolovanja i radnog vremena
  Prije obrade plaće treba prvo ažurirati evidenciju bolovanja i godišnjih odmora, zatim evidenciju radnog vremena i onda u plaću povuči podatke iz evidencije bolovanja i radnog vremena.
V180315
Fakturiranje
 • U ispisu naljepnca iz računa, dodana opcija "Svaka šifra robe na novoj stranici"
 • U zaključavanju teretnog lista dodana kontrola datuma i vremena
Plaće
 • Napravljena evidencija bolovanja. Otvara se iz pregleda radnika.
V180306
Financijsko
 • U deviznom izvodu ispravljeno računanje kunskih salda
Robno
 • U ispisu zapisnika bez cijena dodan ispis napomene
V180304
Salda-conti
 • U ispisu napravljen izvoz podataka u Excel
 • Dodan novi ispis "Analiza SC"
Robno
 • U ispisu zapisnika dodan ispis bez cijena
 • U unosu i knjiženju zapisnika sada se u zapisniku za manjak (izlaz) ne upisuje nabavna cijena, nego fakturna cijena i nema rabata
V180226
Robno
 • Ispis zapisnika sada povlači naziv iz evidencije dokumenata (Program+Podešavanja+Dokumenti)

V180225
Financijsko
 • Dotjeran i poboljšan ispis glavne knjige i dnevnika
V180214
Robno
 • U cjeniku u pripremi, u stavkama dodana VPC bez rabata i dva rabata radi lakše kontrole cjenika
 • U generiranju novog cjenika dodana opcija da nove cijene uzima iz nekog drugog cjenika i dodatni filter da uzima samo robe u zadanim granicama, a koje se nalaze u zadanom asortimanu
V180206
Fakturiranje
 • Ispravljeno zbrajanje stavki novog deviznog računa (nije se zbrajao trenutni iznos u kunama)
V180125
Robno
 • U stavkama asortimanima, prije rabata 1 i 2 dodano polje za rabat kupca. Asortiman 1 sada se zove Bonus, a asortiman2 je TNC (trajno niska cijena)
  Rabat TNC se uvijek prenosi u ra
  čun, čak i ako je isključena opcija "Rabat iz asortimana se koristi u računu"
 • U cjeniku u prirpremi, u generiranju cjenika iz asortimana sada se više u neto cjenu ne uračunava TNC jer on uvijek ide u račun
 • U računima i predračunima izmjenjeni nazivi rabata. U Rabat kupca ide rabat kupca iz asortimana + rabat iz partnera + rabat iz robe
Plaće
 • U ispisu IP obrasca dodana nova sekcija sa slikom žiga i potpisa
V180122
Financijsko
 • Dotjeran unos izvoda iz SEPA datoteke
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih predračuna i računa dotjeran redosljed nekih polja i klizača
V180114
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih računa dodan klizač "PDV prijava i troškovi" gdje se za PDV prijavu mogu unijeti podaci o ispravkama pretporeza i prodaji nekretnina
V180101
Robno
 • U generiranju cjenika u pripremi, omogućeno kopiranje stavki iz asortimana.
V171228
Robno
 • U generiranju cjenika u pripremi, omogućeno dodavanje stavki na postoječi cjenik, generiranje stavki samo za aktivnu robu i ispis cjenika samo za aktivnu robu.
 • Ispravljena greška u knjiženju zapisnika za višak
V171225
Fakturiranje
 • U stavkama računa i predračuna dodani redni brojevi stavki, i sa desne strane ukupan broj stavki računa/predračuna.
 • U fiskalizaciji dodana provjera isteka certifikata
Robno
 • U asortimanima sa desne strane dodana tablica sa popisom partnera koji koriste taj asortiman.
  Partnerima koji nemaju svoj asortiman, automatski je pridru
  žen asortiman '000000'.
  Dolje desno su gumbi "Dodaj" i "Ukloni". Klikom na "Dodaj" otvara se izbor partera kojima želimo pridružiti trenutno označeni asortiman.
  Klikom na "Ukloni", označeni partner se ukljanja iz označenog asortimana i premješta u asortiman "000000"
  Partnerima se može mijenjati asortiman i u promjeni partnera ("klizač Podaci za SC", sredina)
 • U asortimanima dodana opcija "Rabat iz asortimana koristi u računima"
  Standardno, ta je opcija uključena u svim asortimanima. Treba ju isključiti ako su u cjeniku koji se koristi po tom asortimanu već obračunati rabati iz asortimana.
 • U generiranju cjenika u pripremi, dodana opcija "Na cijene primjeni rabat 1 i 2 iz asortimana", tako da se u cijenik upisuje cijena umanjena za rabate iz asortimana.
  Takvi asortimani moraju imati isklju
  čenu opciju "Rabat iz asortimana koristi u računima"
 • U generiranu cjenika dodana opcija "Samo ažuriraj devizne cijene..." koju možete koristiti u već generiranom cjeniku za ažuriranje deviznih cijena.
  U ispisu cjenika dodane opcije "Prikaži status cjenika...." i "Izvoz u XML"
Ostalo
 • U EDI-ju još malo poboljšana kontrola računa po broju stavki računa i narudžbe
V171204
Plaće
 • U generiranju podataka za godišnji obračun poreza dodana opcija "Samo radnici koji su radili cijelu godinu"
V171119
Ostalo
 • U SQL upitima dodana sigurnosna zaštita po nivou korisnika, programskom moduli ili posebnom šifrom
  Pregled spremljenih upita sa automatski filtrira po nivou korisnika i dozvoljenim programskim modulima.
  Upiti koji su u modulu plaće, automatski su zaštićeni šifrom za plaće.
  Ostali upiti mogu se zaštititi šifrom, koja može biti ona iz plaća ili posebna šifra.
V171115
Plaće
 • Dodano upozorenje da je plaća otključana
 • Šifra za plaću dodana i na elemente plaće, elemente po djelatnicima, članarine i MIO stup III
V171112
Financijsko
 • U pregledu naloga za plaćanje dodan prozor za filtriranje podataka. Automatski se iz pregleda isključuju virmani za neto plaće i ustege.
Fakturiranje
 • U kontrolama poreza prije fiskalizacije više ne radi kontrola deviznih računa
Plaće
 • Dodana šifra za otvaranje plaća i svih pregleda gdje su podaci o plaći/honoraru radnika (Plaća, Radnici, Honorari, Nalozi za plaćanje, Krediti)
  Šifru je moguće zadati pri ulasku u neku od navedenih evidencija, ili prije otvaranja evidencija u meniu Plaće + Otključaj. U istom meniu se zaključava već otključana plaća.
V171102
Fakturiranje
 • U kontrolama datuma i vremena i poreza prije fiskalizacije moguće je uključiti ih samo za račune koji se šalju u PU
 • U podešavanju fiskalizacije dodana opcija da robno knjiženje računa ažurira vrijeme izdavanja računa
 • U robnom knjiženje nefiskaliziranog računa provjerava se porez uz iste uvjete kao pri fiskalizaciji
  ako je otkrivena grška u porezima, nudi se automatski ispravak
V171030
Fakturiranje
 • Omogućeno je da se isključe kontrole datuma i vremena i poreza prije fiskalizacije
 • Robno knjiženje nefiskaliziranog računa ažurira vrijeme računa
V171029
POS
 • U podešavanju računa, reklamna poruka na kraju računa je povečana i omogućuje unos teksta u više redova
Fakturiranje
 • U generiranju fiskalnog računa dodana kontrola uključene fiskalizacije, zemlje, datuma i vremena i poreza
Plaće
 • U elementima plaće i elementima po radnicima dodana oznaka mjeseca
V171022
Plaće
 • U evidencija Pregledi, obuke i dokumenti dodano polje broj uvjerenja/dokumenta
Ostalo
 • U EDI-ju, pri generiranu računa iz EDI narudžbe dodana kontrola količine po jedinici mjere iz EDI narudžbe
V171018
Plaće
 • Napravljena nova evidencija "Pregledi i obuke" za unos periodičnih pregleda i obuka radnika.
  Poziva se iz pregleda radnika klikom na gumb "Pregledi i obuke'
 • U radnicima proširen i poboljšan filter za filtriranje aktivnih i neaktivnih radnika i filtriranje po vrsti radnog odnosa.
V171004
Robno
 • U unosu i promjeni pozicija onemogućen unos količine veče od ukupne količine na skladištu
Plaće
 • Pri prebacivanju podataka iz tabelarnog pregleda sada se ispravno prebacuje i stopa
V170920
Fakturiranje
 • U ispisu računa dodan iznos slovima za sve valute plaćanja
Robno
 • U pregledu roba, kod pozicija za smještaj dodana ukupna količina. Onemogučen unos novih pozicija ako je količina na pozicijama veća ili jednaka onoj na skladištu.
V170914
Fakturiranje
 • Ispravljen ispis iznosa slovima na odobrenjima i terećenjima
Ostalo
 • Napravljen test brzine SQL baze... meni Program+Test brzine
V170910
Plaće
 • Tabelarni pregled/unos plaće je proširen, tako da umjesto dosadašnjih 10 elemenata može prikazati 20 elemenata plaće
 • Pri "povlačenju" evidencije rada u tabelarni pregled, prekovremeni rad više ne umanjuje ukupne sate
Ostalo
 • Spremljenim SQL upitima sada se može mjenjati redosljed u popisu
V170908
Financijsko
 • Promjena šifre blagajne u stavkama blagajne omogućena svim korisnicima
Plaće
 • Isključeno izračunavanje bodova za redovni rad kada je u radniku zadana bruto plaća
Ostalo
 • Teretni list sada prikazuje obavijest da je ažurirao kilometražu u vozilima (ažuriranje je radio i do sada, ali bez obavijesti)
 • Evidencija vozila proširena podacima o broju šasije i navigacije
 • Ažurirani i dopunjeni ispisi vozila
V170904
Financijsko
 • U stavkama blagajne dodan broj teretnog lista... isto tako i u položenom ispisu
Fakturiranje
 • Omogućeno da se rekapitulacija koja se ispisivala na kraju računa, sada prikazuje u zaglavlju. Isto vrijedi i za podatak "Isporučiti" (poslovnica)
V170817
Fakturiranje
 • Devizna odobrenja sada se knjiže i u valuti
 • Popravljeno ažuriranje stavki TL, tako da se zapisnici više ne brišu
Robno
 • Zapisnik ZP... sada se knjiži na 7109+DOBAVLJAČ
V170813
Financijsko
 • U ispisu financijskog dnevnika dodan novi ispis "Kontrola poreza" koji provjerava poreze za zadana konta sa porezima u IRA-ma ili URA-ma
V170811
Fakturiranje
 • Još malo dotjereno zbrajanje poreza u zaglavlje računa
 • Ispis "Promet po komercijalistima - za period" malo ubrzan
Ostalo
 • Zapisnici se automatski povlače u TL kada se stavke generiraju po ruti
V170804
Robno
 • U zapisnicima za višak/manjak dodana poslovnica, ažurirani ispisi zapisnika
Uvoz
 • Intrastat obrazac za primitak sada povlači podatke i iz storno računa
Ostalo
 • Omogućeno povlačenje zapisnika u teretni list
V170728
Fakturiranje
 • U načinima plaćanja dodano ograničenje maksimalnog iznosa računa
 • Pri izlasku iz stavki računa provjerava se maksimalni dopušteni iznos za tu vrstu plaćanja
 • Onemogućeno fiskaliziranje računa kojima je izno sveći od najvećeg dozvoljenog iznosa za tu vrstu plaćanja
OS i SI
 • Ispis spiska OS je dotjeran
V170709
Fakturiranje
 • Storno račun sada povlači broj storniranog računa
 • U ispisu lista za izuzimanje robe dodan broj računa/predračuna i napomena "ROBA JE VEĆ SLAGANA" ako broj računa počinje sa "F"
V170708
Robno
 • U robi, u tablici sa pozicijama za smještaj ispravljeno polje za količinu
V170706
Fakturiranje
 • U rutama se neaktivne poslovnice prikazuju sivom bojom
Robno
 • U robi, u tablici sa pozicijama za smještaj, na desni klik miša dodan je pregled svih smještaja
 • U prozoru za ažuriranje smještaja dodana šarža, rok i SKC
 • Priprema inventure sada uzima količine iz pozicija za smještaj
V170704
Fakturiranje
 • U prozoru za storno računa dodan izbor novog računa
Robno
 • U granicama robe za spuštanje dodane granice po grupi roba
V170628
Fakturiranje
 • Ubrzano generiranje asortimana
 • U stavkama TL dodana oznaka za broj ispisa računa
V170625
Plaće
 • U granicama ispisa radnika dodana granica po mjestu troška i izbor sorta - samo za ispis spiska radnika
 • U ispisu spiska radnika dodana polja MT (mjesto troška), RM (radno mjesto) i bod (broj bodova)
V170622
Robno
 • Dotjeran unos dodatnih pozicijama robe
 • Dotjeran ispis "Roba za spuštanje"
V170620
Robno
 • U dodatnim pozicijama robe dodana količina
 • Pri knjiženju primke automatski se onose stavke u pozicijama i iznačavaju sa "a" ili "DEKL" ovisno da li roba ima označeno polje "Deklaracija"
 • U ispisu robe dodan novi ispis "Roba za spuštanje" koji lista koje robe treba spustiti sa pomoćne pozicije na poziciju za izuzimanje, a na osnovu prosječne dnevne prodaje u zadnjih 30 dana
V170615
Fakturiranje
 • U stavkama teretnog lista sada se može otvoriti račun
 • U stavkama teretnog lista dodan gumb "Osvježi stavke" za osvježavanje stavki po računima, odnosno brisanje stavki za koje nje nađen račun (račun je obrisan)
 • U računima omogućeno brisanje više označenih računa. Brisanje ujedno briše i račune u teretnim listovima.
 • U stavkama TL dodana oznaka da li je dokument knjižen
Robno
 • Pri unosu stavke primke, sada se izračunava i SKC, radi pravilne rezervacije robe
 • Ažuriran i poboljšan prikaz rezervacija iz robe
V170608
Ostalo
 • U stavkama i ispisu teretnog lista dodan podatak o minimalnom režimu hlađena za račun
 • U generiranju rute dodan novi klizač za kopiranje stavki druge rute
V170525
Fakturiranje
 • Ispravljen izračun poreza kada je porez pojedinačne stavke veći od 99.999,99 kn
V170511
Financijsko
 • Kontrola duga partnera po zadužnici sada uzima u obzir i neknjižene uplate (izvode)
Robno
 • Ispravljen ispis primke
V170507
Ostalo
 • U EDI-ju se više ne brišu stavke koje su nakon stavke koja nije u asortimanu
V170427
Financijsko
 • Dotjeran unos i korištenje zadužnica
V170423
Financijsko
 • Evidencija mjenica je proširena, tako da se u nju sada mogu unositi zadužnice.
  Zadužnica je ujedno i limit prodaje za navedenog partnera.
V170419
Plaće
 • Omogućen ručni unos osnovice za doprinose preko šifri BO4900-4999
 • Ispravljen izračun neto plaće za normalni i zaštičeni račun (bolovanje na teret fonda se više ne pribraja dva puta)
Ostalo
 • U EDI-ju dodana kontrola po broju stavki narudžbe i računa
V170406
Uoz / Izvoz
 • U XML datoteci intrastat obrasca za otpremu robe više se ne zapisuje zemlja porijekla
V170404
Fakturiranje
 • Ispravljen izračun poreza u predračunima
V170402
Fakturiranje
 • Izračun stavke računa sada ide na više decimala (6), a iznosi i cijene se zaokružuju na samom kraju izračuna. Pri izlazu iz stavki porez se računa na ukupnu osnovicu i raspoređuje po stavkama.
Robno
 • U zapisniku ispravljen izbor roka. Do sada se nisu ažurirale cijene pri izboru roka.
Uvoz
 • Intrastat za otpremu više ne generira zemlju porijekla.
 • Dodan izbor računa koji ulaze i Intrastat
Ostalo
 • U EDI-ju ukoliko neka stavka nije u asortimanu, račun se nije generirao. Sada se generira uz napomenu da stavka nije u asortimanu
V170305
Uvoz
 • Napravljen uvoz Nomenklature za 2017 godinu
Plaće
 • Ispravljena osnovica za doprinose u JOPPD obrascu za honorare
 • Ispravljena osnovica za doprinose u JOPPD obrascu za plaću direktora kada se primjenjuje minimalna osnovica
V170219
Plaće
 • Ugovori o djelu dotjerani tako da rade po novom obračunu od 01.01.2017.
V170212
Fakturiranje
 • Naknadna izrada rezervacija u računima s rezervacijom količine sada ažurira iznose u zaglavlju računa. Kupcu mora ići račun koji je knjižen robno.
Robno
 • Ispis "RUC po partnerima s bonusima" sada je proširen izborom dokumenata
Plaće
 • Ispravljeno izračunavanje maksimalne osnovice za doprinose (MinPlaća / 0,35 * 6)
V170122
Robno
 • Ispis iz robe "RUC po partnerima" proširen opcijom "HTML ispis s bonusima"
Ostalo
 • U partnerima dodano polje "Bonus" koje se koristi u ispisu "RUC po partnerima"
V170115
Plaće
 • Dotjerana evidencija godišnjih odmora.
  Dodan ispis Odluke i Rasporeda korištenja.
V170110
Plaće
 • Napravljena evidencija godišnjih odmora. Poziva se iz pregleda radnika.
   
 
 
 
     NA VRH | POČETNA | KONTAKT

                          © Copyright 2010 FF informatički inženjering d.o.o.  Sva prava pridržana.