Programi
Cjenik
Cjenik Albert
Korisnici
Servis
Novosti Arhimed
Novosti Albert
Download
Kontakt
Linkovi
Zanimljivosti

U tablici su prikazane  novosti u programu Albert po verzijama programa.

Verzija programa ja datum objave programa pisan naopako. Tako npr. V080315 označava verziju objavljenu 15.03.2008. godine.

Pogledajte:

20.08.2007. Nadogradnja programa sa interneta

 

novosti u Albertu 
Novosti u programu Albert
 
Verzija Modul Izmjene i novosti
V190321
Fakturiranje
 • U ispisu "Evidencija računa" dodana opcija za ispis po načinima plaćanja
 • U poreznoj prijavi, pri generiranju knjige U-RA više se ne dodaju računi koji nemaju poreza
 • Ispravljeno financijsko knjiženje deviznih računa
 • VAŽNA IZMJENA: kod unosa novog računa, odmah po izboru vrste računa podaci se upisuju u bazu kako bi se rezervirala šifra računa i onemogučilo da operater na drugom računalu dobije istu šifru računa.
Plaće
 • U mjesečnim parametrima po mjestima troška, broj sati praznika više nije obavezan podatak
V190319
Salda-conti
 • U ispisu IOS-a dodana opcija "Ispis bez tečajnih razlika"
Fakturiranje
 • U pregledu predračuna dodan filter "Neistekli predračuni"
Ostalo
 • U EDI-ju ispravljeno generiranje bloka "ExtendedPrice"
V190310
Ostalo
 • U EDI-ju za odobrenja i terećenja aktiviran blok InvoiceDocumentReference
 • Manje ispravke i poboljšanja u Route Master dokumentima
V190305
Ostalo
 • U kartici kupca, kada se generira po asortimanu uzima samo aktivne artikle
 • U unosu i promjeni partnera dodan novi klizač sa podacima za EDI. Dodano novo polje "GLN likvidature partnera"
 • Pri generiranju EDI računa koristi se iz partnera GLN likvidature, a za OAGIS shemu dodano polje "ExtendedPrice"
V190224
Financijsko
 • Napravljen ispis "Evidencija zadužnica". Poziva se iz pregleda mjenica i zadužnica Financijsko + Mjenice + Ispis (F12) + klzač "Evidencija mjen./zad.
  Prvo treba resetirati granice ispisa klikom na gumb "Reset". Kada je ispis prikazan na ekranu, može se spremiti kao XML i otvoriti u npr. Excel-u.
Fakturiranje
 • U ispisu hodograma 2 dodan izbor računa za izračun godišnjeg prometa
Ostalo
 • Route Master narudžbe sada mogu generirati i predračun. Potrebno je podesiti tip dokumenta za račun (npr. "order") i predračun (npr. offer, preorder)
  U podešavanju osim toga treba podesiti koja vrsta predračuna se generira.
 • Generirani račun/predračun sada dobiva datum/vrijeme isporuke iz Route Master-a. Ako ne postoji, onda se uzima datum/vrijeme narudžbe, a ako ni ono ne postoji onda teće vrijeme.
 • Komercijalista se više ne uzima iz Route Master narudžbe, nego iz poslovnice ili partnera ako nema u poslovnici.
 • U kartici kupca izmjenjen izračun min. i max. kol. na polici
 • Ažuriran ispis kartice kupca, tako da je sada min i max na polici s lijeve strane bliže nazivu robe
V190219
Financijsko
 • Unos izvoda iz datoteke je dotjeran, tako da bolje pronalazi račune dobavljača
Fakturiranje
 • U podešavanje PDV prijave dodana opcija "U knjizi URA iskaži poreze koji se ne mogu odbiti". Budući da ima raznih mišljenja o tome da li se takve stavke iskazuju ili ne na obrascu U-RA, odluka o tome je prepuštena korisniku.
  Ako je opcija uključena, iskazuju se svi ulazni računi kao i u običnoj knjizi ulaznih računa. Ako je opcija isključena, iskazuju se samo računi koji su ušli u PDV prijavu.
V190211
Plaće
 • Ispravljeno izračunavanje neodrađenih sati u obrascu JOPPD
V190210
Fakturiranje
 • Obrazac U-RA izmjenjen, tako da u njega ulaze samo domaći računi koji se iskazuju na pozicijama III.1, 2, i 3
 • Omogućeno editiranje stavki knjige U-RA
Ostalo
 • U EDI otpremnici ispravljen iznos stavke... do sada se slala cijena bez popusta, a sada iznos sa popustima
V190203
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi dotjeran obrazac U-RA i provjeren na e-Poreznoj
Ostalo
 • EDI OAGIS - u XML datotekama dodan naziv i adresa mjesta isporuke i šifra robe kod kupca
V190120
Fakturiranje
 • Završen obrazac U-RA koji se predaje uz poreznu prijavu. Obrazac još nije testiran na stranicama PU jer još nije omogućena njihova predaja.
V190113
Ostalo
 • U robi, podacima poduzeća, partnerima i poslovnicama dodana kontrola bar (EAN) koda
V190106
Plaće
 • Dobrovoljno mirovinsko osiguranje se više ne računa u plaći. Evidencija je dotjerana, proširena i izdvojena kao samostalna evidencija.
  Poziva se iz menia Plaće+Dobrovoljna mirovinska štednja.
V181209
Plaće
 • U mjesečnim parametrima dodane stavke, u kojima se po mjestima troška može zadavati fond sati.
  Na taj način se može npr. radnicima u MP zadati drugačiji fond sati od redovnog
V181206
Fakturiranje
 • U podešavanju knjiženja URA više se ne nudi opis knjiženja ako već postoji
 • Dotjerano generiranje računa iz Route Master-a
Plaće
 • Dotjerano preuzimanje evidencije radnog vremena i bolovanja
V181128
Fakturiranje
 • Riješen problem "Area 51"... sada se za mjesto troška nudi zadnje upisano za taj konto
 • Pri generiranju naloga za plaćanje upisuje se mode HR00 ako u partneru nije drugačije zadano
V181125
Fakturiranje
 • Pri unosi ulaznog računa, u podešavanju knjiženja omogućen unos opisa troška.
  Isto je i pri unosu troškova po kontima (stavke za knjiženje ul. računa)
Robno
 • Pri unosu tečajne liste, nakon zadavanja oznake valute i datuma, nudi se izbor tečaja HNB
 • U pregledu tečaja dodan gumb "Tečajna lista". On otvara tečajnu listu HNB za zadani datum i nudi automatsko ažuriranje Albertove tečajne liste za zadane valute
V181119
Plaće
 • Završena prilagodba plaća za obračun plaće iz bruto iznosa u radnicima
V181118
Financijsko
 • Pri unosi stavki temeljnica, blagajni i izvoda, u ponudi otvorenih stavki se zbrajaju označene stavke
Plaće
 • U Elementima plaće, elementima po radnicima i plaći dodano polje za oznaku radnog vremena
 • U podešavanju JOPPD obrasca dodani elementi plaće koji se ne brišu, iako su im svi iznosi 0 (bolovanje i sl.)
Ostalo
 • U EDI-ju dodano generiranje nekih elemenata računa po OAGIS shemi. Generiranje ide automatski, ali u partnerima (pored GLN koda) treba odabrati OAGIS shemu.
  U podešavanju EDI-ja, dodan treći klizač "Partneri" gdje su prikazani partneri, njihovi GLN kododavi i shema. Prikazani su samo partneri koji imaju GLN kod, tj. mogu se koristiti u EDI-ju.
  U pregedu EDI narudžbi dodan prikaz sheme.
  U partnerima, pored GLN koda dodana i shema.
V181111
Fakturiranje
 • Završena izrada modula Route Master
 • Pri generiranju računa iz EDI-ja, sada se u račun upisuje komercijalista iz poslovnice
Robno
 • Napravljeno ažuriranje roba iz EXCEL tablice (pregled roba, desni kliik, Ažuriranje podataka)
Plaće
 • U evidenciji rada sada se u bolovanju ne upisuju praznici
 • Ispravljeno i ubrzano generiranje JOPPD obrasca
Ostalo
 • Ponuda poslovnica se sada postavlja na trenutno izabranu poslovnicu (u računima i predračunima)
V181104
Fakturiranje
 • Ispravljeno generiranje obrasca OPZ-STAT
Plaće
 • Onemogućeno otvaranje pregleda radnih mjesta bez šifre za plaću
V181028
Ostalo
 • Napravljen modul za ažuriranje partnera podacima iz Ecel tablice
V181023
Fakturiranje
 • Ažurirano osvježavanje komentara u stavkama rute
V181010
Fakturiranje
 • U stavkama rute dodani gumbi za skok gore/dolje 10 mjesta
V181003
Fakturiranje
 • Ispravljeno knjiženje i fiskaliziranje računa po spisku iz TL
 • U ispisu hododgrama "2. Tjedni (1-4)" godišnji promet poslovnice sada ima tisuće odvojene sa "."
Plaće
 • Ispis evidencije radnog vremena sada ima podešavanje prikaza gdje se mogu isključiti neželjene kolone
V180930
Fakturiranje
 • U ispisu "Dokumenti za dostavu" sada se ispisuju i zapisnici iz TL
 • U ispisu hododgrama "2. Tjedni (1-4)" dodana opcija za prikaz godišnjeg prometa poslovnice
 • Storniranje računa upisuje u stornirani račun broj storno računa
Plaće
 • Ažurirana evidencija radnog vremena podacima o nenazočnosti krivicom poslodavca, zahtjevu radnika i krivicom radnika
  Ažurirani ispis evidencije
V180916
Fakturiranje
 • U izboru roba za storno račun, dodana opcija "Prikaži povrate"
Ostalo
 • U EDI-ju, pri učitavanju novih paketa narudžbi dodana provjera da li narudžba (DocumentID) već postoji u sustavu EDI.
  Ako, postoji, na kraju učitavanja se prikazuje upozorenje da ima duplih narudžbi, a duple narudžbe imaju upozorenje u "Poruke i greške".
V180902
Fakturiranje
 • U ispisu računa dodana vrsta ispisa "11. Dokumenti za dostavu". Kada se ona izabere, s desne strane se pojavljuje gumb "Podesi ispise". Klikom na njega otvara se prozor sa popisom partnera i brojem ispisa računa i dostavnica.
Ostalo
 • U partnerima dodana polja "Ispis računa" i "Ispis dostavnice". U njima se može zadati koliko se kojih dokumenata ispisuje kada se u računima izabere opcija ispisa dokumenata za dostavu. Inicijalno je svim partnerima upisano 0 računa i 2 dostavnice.
 • U meniu "Pomoć" dodana stavka "Izjava o validaciji softvera"
V180819
Robno
 • U asortiman se ne može upisati roba za koju ne postoji cjenik
V180805
Ostalo
 • U evidenciji vozila dodane grupe vozila
 • Dodan pregled kartica (kreditnih, za gorivo...) i povezan sa evidencijom vozila i radnicima
 • Ažuriran ispis kartice vozila
V180722
Fakturiranje
 • U ispisu odobrenja/terečenja ispravljen ispis iznosa slovima
 • U pregledu računa kolona "E" sada se zove "EDI" i prikazuje status EDI narudžbe (N - narudžba, P - potvrda, O - otpremnica i R - račun)
V180715
Fakturiranje
 • Ispis selektiranih (označenih) računa sada ide po redosljedu označavanja, a ne po redosljedu računa (za ispis računa iz TL)
 • U stavkama TL dodan gumb za invertiranje redosljeda stavki (prva je zadnja...)
V180617
Fakturiranje
 • U ispisu TL ispis radnika na slaganju sada je na početku ispisa
 • Ispravljen izračun OPZ-STAT1 obrasca za slučaj kada ima tečajnih razlika
 • Izlazni račun s avansnim plaćanjem upozorava da treba napraviti predračun
GDPR
 • Napravljen ispis evidencije aktivnosti obrade
V180606
Plaće
 • U radnim mjestima uz bodove dodana bruto plaća.
 • U promjeni radnika, nakon izbora radnog mjesta nidi se ažuriranje bodova i bruto plaće
V180603
Fakturiranje
 • U teretnom listu dodana 4 polja za upis radnika koji rade na utovaru i pripadajuće utovarene težine.
  U ispisu TL dodan novi ispis radnika na utovaru.
GDPR
 • U plaćama dodana nova evidencija aktivnosti obrade, gde se evidentiraju sve promjene i obrade osobnih podataka.
V180415
GDPR
 • GDPR (General Data Protection Regulative) je nova uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka, a stupa na snagu 25.05.2018. Ovdje će biti objavljivane izmjene u Albertu, a vezane za GDPR
 • Pregled radnika sada prikazuje samo šifru i ime i prezime sve dok je plaća zaključana. Ostali podaci se vide nakon otključavanja plaće.
 • Napravljena je ponuda radnika koja je nešto jednostavnija od pregleda, a uvjet za prikaz podataka je isti kao kod pregleda.
 • Napravljena nova ponuda naloga za plaćanje, koja ima filter za naloga plaća. Više nije moguć nijedan ispis naloga za plaće dok je plaća zaključana.
V180408
Robno
 • U ambalažnom materijalu napravljen izvoz i uvoz iz XML i uvoz iz Excel tablice
Plaće
 • Evidencija radnog vremena sada uzima podatke o tjednom i dnevnom radnom vremenu. U asistentu dodane i granice po radnim jedinicama.
 • Godišnji odmori sada na osnovu podatka o tjednom i dnevnom vremenu računaju radnu subotu kada je to potrebno.
V180402
Proizvodnja
 • Napravljen prijepis radnog naloga u otpremnicu i račun
Ostalo
 • Poboljšano generiranje PDF dokumenata uz pomoć PDFCreator-a
V180319
Plaće
 • Evidencija radnog vremena sada automatski povlači dnevni broj sati rada radnika, godišnje odmore i bolovanja
 • Tabelarni pregled plaće više nema uvoz podataka iz evidencije radnog vremena, to je sada u unosu i pregledu plaće
 • U plaći dodan gumb "Pomoćne evidencije" koji omogućava otvaranja evidencije godišnjih odmora, bolovanja i radnog vremena, kao i uvoz podataka iz evidencije bolovanja i radnog vremena
  Prije obrade plaće treba prvo ažurirati evidenciju bolovanja i godišnjih odmora, zatim evidenciju radnog vremena i onda u plaću povuči podatke iz evidencije bolovanja i radnog vremena.
V180315
Fakturiranje
 • U ispisu naljepnca iz računa, dodana opcija "Svaka šifra robe na novoj stranici"
 • U zaključavanju teretnog lista dodana kontrola datuma i vremena
Plaće
 • Napravljena evidencija bolovanja. Otvara se iz pregleda radnika.
V180306
Financijsko
 • U deviznom izvodu ispravljeno računanje kunskih salda
Robno
 • U ispisu zapisnika bez cijena dodan ispis napomene
V180304
Salda-conti
 • U ispisu napravljen izvoz podataka u Excel
 • Dodan novi ispis "Analiza SC"
Robno
 • U ispisu zapisnika dodan ispis bez cijena
 • U unosu i knjiženju zapisnika sada se u zapisniku za manjak (izlaz) ne upisuje nabavna cijena, nego fakturna cijena i nema rabata
V180226
Robno
 • Ispis zapisnika sada povlači naziv iz evidencije dokumenata (Program+Podešavanja+Dokumenti)

V180225
Financijsko
 • Dotjeran i poboljšan ispis glavne knjige i dnevnika
V180214
Robno
 • U cjeniku u pripremi, u stavkama dodana VPC bez rabata i dva rabata radi lakše kontrole cjenika
 • U generiranju novog cjenika dodana opcija da nove cijene uzima iz nekog drugog cjenika i dodatni filter da uzima samo robe u zadanim granicama, a koje se nalaze u zadanom asortimanu
V180206
Fakturiranje
 • Ispravljeno zbrajanje stavki novog deviznog računa (nije se zbrajao trenutni iznos u kunama)
V180125
Robno
 • U stavkama asortimanima, prije rabata 1 i 2 dodano polje za rabat kupca. Asortiman 1 sada se zove Bonus, a asortiman2 je TNC (trajno niska cijena)
  Rabat TNC se uvijek prenosi u ra
  čun, čak i ako je isključena opcija "Rabat iz asortimana se koristi u računu"
 • U cjeniku u prirpremi, u generiranju cjenika iz asortimana sada se više u neto cjenu ne uračunava TNC jer on uvijek ide u račun
 • U računima i predračunima izmjenjeni nazivi rabata. U Rabat kupca ide rabat kupca iz asortimana + rabat iz partnera + rabat iz robe
Plaće
 • U ispisu IP obrasca dodana nova sekcija sa slikom žiga i potpisa
V180122
Financijsko
 • Dotjeran unos izvoda iz SEPA datoteke
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih predračuna i računa dotjeran redosljed nekih polja i klizača
V180114
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih računa dodan klizač "PDV prijava i troškovi" gdje se za PDV prijavu mogu unijeti podaci o ispravkama pretporeza i prodaji nekretnina
V180101
Robno
 • U generiranju cjenika u pripremi, omogućeno kopiranje stavki iz asortimana.
 
 
 
     NA VRH | POČETNA | KONTAKT

                          © Copyright 2010 FF informatički inženjering d.o.o.  Sva prava pridržana.