Programi
Cjenik
Cjenik Albert
Servis
Novosti Arhimed
Novosti Albert
Download
Kontakt
Linkovi
Zanimljivosti

U tablici su prikazane  novosti u programu Albert po verzijama programa.

Verzija programa je datum objave programa pisan naopako. Tako npr. V080315 označava verziju objavljenu 15.03.2008. godine.

Pogledajte:

20.08.2007. Nadogradnja programa sa interneta

 

novosti u Albertu 
Novosti u programu Albert
 
Verzija Modul Izmjene i novosti
V220902
POS
 •  Malo dotjeran dvojni prikaz iznosa
Proizvodnja
 • U ispisu radnog naloga za kupca (okviri i staklo) dodan ispis OIB-a kupca
V220830
Fakturiranje
 • Ispravljen dvojni prikaz na ispisu MP računa
V220828
Fakturiranje
 • U generiranju blagajničkih uplatnica po gotovinskim računima ispravljen konto za knjiženje
Robno
 • U ispisu naljepnica iz robe, dodana opcija ispisa naljepnica samo za robe s popustom
Ostalo
 • U svim tablicama koje imaju izvoz podataka, izvoz u XML je značajno ubrzan
V220821
Fakturiranje
 • U fiskalizaciji računa ispravljena provjera datuma i vremena računa (nije dobro radila s budućim datumom i vremenom)
V220815
Fakturiranje
 • U generiranju blagajničke uplatnice za gotovinski račun dodana mogućnost generiranja uplatnica za označene raćune
 • U unosu ulaznog račua i predračuna, u pametnom prepoznavanju podataka dodana mogućnost ućitavanja podataka direktno iz PDF datoteke
Ostalo
 • U "Pokretanju sistemskih program" i meniu Program + Održavanje dodana opcija "Otvorene datoteke" koj prikazuje sve datoteke koje su otvorene na serveru od strane svih korisnika. Opcija se koristi za detektiranje korisnika koji drži neku datoteku zaključanom.
V220731
Ostalo
 • Napravljena kontrola generiranih XML datoteka po zadanoj XML shemi. Odnosi se na sve PDV obrasce i JOPPD obrazac.
 • U ispisu naljepnica ispravljen ispis MPC i VPC u EUR kada se naljepnice ispisuju iz računa, primke, međuskladišnice...
V220722
Fakturiranje
 • U ispisu računa i predračuna dodan ispis 2D bar koda za lakše plaćanje računa. Uključuje se u podešavanju ispisa računa, klizač "Prikaz podataka".
V220718
Ostalo
 • Dopunjene upute za prelazak na EUR sa uputom za razdoblje dvojnog opticaja
V220705
POS
 • Na blagajni omogućen unos rabata samo u granicama 0 - 100 %, onemogućen unos negativne cijene
Plaće
 • Pri ručnom unosu JOPPD obrasca, dodana opcija unosa jedne stavke svim radnicima koji rade
Ostalo
 • Malo dotjerane teme u programu
 • Izmjenjen dio ikona u programu
V220623
Ostalo
 • U modulu "Konverzija u EUR" dodane detaljne upute za postupak konverzije
V220619
Salda-conti
 • U pregledu SC dodana kolona PS u kojoj su označeni zapisi početnog stanja (zapisi preneseni iz prethodne godine)
 • U ispisima dodan filter po početnom stanju
Robno
 • U ispisima naljepnica s cijenama i deklaracijama dodani novi simboli za lakši prelazak ne EUR:
 • ROBA:
 • ROBA:POPUST_UVJET1[] - tekst za prikaz ako ima popusta
 • ROBA:POPUST_UVJET0[] - tekst za prikaz ako nema popusta
 • ROBA:POPUSTOD - početak važenja popusta
 • ROBA:POPUSTDO - završetak važenja popusta
 • ROBA:POPUST - popust
 • ROBA:VPC30/TECAJ - najniža VPC u zadnjih 30 dana, u EUR
 • ROBA:MPC30/TECAJ - najniža MPC u zadnjih 30 dana, u EUR
 • ROBA:VPC30 - najniža VPC u zadnjih 30 dana
 • ROBA:MPC30 - najniža MPC u zadnjih 30 dana
 • ROBA:VPC_SR/TECAJ - VPC s popustom u EUR
 • ROBA:MPC_SR/TECAJ - MPC s popustom u EUR
 • ROBA:VPC_SR - VPC s popustom
 • ROBA:MPC_SR - MPC s popustom
 • PRIMKE:
 • PRIRS:VPC/TECAJ - VP cijena robe iz primke u EUR
 • PRIRS:MPC/TECAJ - MP cijena robe iz primke u EUR
 • MEĐUSKLADIŠNICE:
 • MEDRS:VPC/TECAJ - VP cijena robe u EUR
 • MEDRS:MPC/TECAJ - MP cijena robe u EUR
 • RAČUNI:
 • FAKTS:CIJBR/TECAJ - cijena bez popusta i poreza u EUR
 • FAKTS:CIJSR/TECAJ - cijena bez poreza u EUR
 • FAKTS:CIJ/TECAJ - cijena s porezom u EUR
 • OPĆENITO:
 • VALUTA1 - oznaka valute (HRK, EUR, BAM)
 • VALUTA2 - oznaka druge valute (HRK => EUR)
 • TECAJ - Tečaj za konverziju cijena u EUR
V220612
Plaća
 • Napravljen dvojni prikaz autorskih honorara (potvrda za radnika)
Ostalo
 • Napravljen dvojni prikaz službenih putovanja
 • U modulu za konverziju u EUR dodan obračun tečajnih razlika. Time je modul za konverziju u potpunosti završen
V220530
Fakturiranje
 • Za sve obrasce i XML datoteke porezne prijave napravljen prikaz u zadanaoj valuti. Podešava se u podešavanju porezne prijave.
 • U MP računima dodana mogućnost plaćanja u nekoj valuti. Ova opcija će biti nužna prva dva tjedna nakon prelaska ne EUR-o, a po potrebi može se koristiti i kasnije
POS
 • Dodana mogućnost plaćanja u nekoj valuti. Ova opcija će biti nužna prva dva tjedna nakon prelaska ne EUR-o, a po potrebi može se koristiti i kasnije
Plaća
 • U ispisu IP1 obrasca dodana mogućnost ispisa u zadanoj valuti
V220428
Financijsko
 • Napravljen pregled bruto bilance. Dostupan je iz pregleda analitike, dnevnika i godišnjih knjiženja
Fakturiranje
 • Napravljena INO knjiga URA i IRA (ne ulaze u poreznu prijavu)
Ostalo
 • Napravljen modul za konverziju svih podataka iz HRK u EUR (Program + Godišnje obrade + Konverzija EUR)
 • U Ispisu svih naljepnica dodan ispis cijena u EUR po zadanom tečaju
 • Napravljen dvojni prikaz iznosa (HRK i EUR) u računima, MP računima, POS računima, predračunima/ponudama i plaćama
V220403
Financijsko
 • Napravljen pregled bruto bilance. Dostupan je iz pregleda analitike, dnevnika i godišnjih knjiženja
V220320
Financijsko
 • Završen modul godišnja knjiženja koji bi trebao olakšati knjiženja na kraju godine i obračun i prijavu dobiti
V220302
Financijsko
 • U unosu i ispisu naloga HUB3 dodan prikaz 2-D bar koda (PDF417)
 • Dotjerana i poboljšana financijska knjiženja (temeljnica, blagajna i izvod)
Fakturiranje
 • U prijepisu otpremnice u račun dodan izbor da li se iste stavke zbrajaju ili ne
V220227
Fakturiranje
 • Dodani su ispisi "Obračun akciza" i "Izvještaj o prodaji"
  Ti ispisi su prilagođeni SQL-u.
  U ispisima "
  Izvještaj o prodaji" dodana opcija "XML" za izvoz u XML i otvaranje u Excel-u
 • Dodana fiskalizacija za BiH

V220221
Ostalo
 • U podešavanju poduzeća, kod registracije dodani podaci o nadležnom područnom uredu i ispostavi PU
V220206
Fakturiranje
 • Napravljena nova porezna prijava sa preknjiženjima. Unose se u zaglavlju prijave, a unos je moguć samo ako ima povrata PDV-a
V220101
Fakturiranje
 • Omogućen ispravak načina plaćanja u računu koji ima JIR. Ispravak je moguć samo u danu kada je izdan račun, ispravak se može napravitii samo jednom i ispravak nije moguć za prateći dokument - predračun.
  POS: otvoriti ispis računa, izabrati račun i kliknuti na gumb "Plaćanje". Izabrati novi način plaćanja i ispisati račun
  VP: otvoriti promjenu računa i promjeniti način plaćanja. Nakon toga fiskalizirati račun i onda ga ispisati
V211222
Ostalo
 • U prijemu podataka sa Bussines Central-a sada se radi nivelacija za sve robe kojima se mijenja cijena, bez obzira na staru količinu
V211213
Robno
 • U ispisu zapisnika (portrait) dodan prikaz skladišne cijene (SKC)
Ostalo
 • Bussines Central ažuriran novom prijavom na produkcijske servise (oAuth2) i novim putevima do API-ja za razmjenu podataka
V211003
Ostalo
 • U Bussines Central ažuriran link za prijem cjenika
 • U ispisu zapisnikao promjeni cjena maknuta komisija i odobrio
 • U ispisu zaključka količine se prikazuju na 3 decimale
V210919
Ostalo
 • Prijem cjenika iz Business Central-a je prilagođen novom formatu i linku
 • Dotjeran prikaz poruke greške (kada ima greške)
 • Programske teme proširene bojom zaglavlja tablica
V210825
Ostalo
 • U slanju podataka u Business Central (BC) dodan iznos popusta
V210819
Ostalo
 • U prijemu podataka iz Business Central (BC) dodana povratna naknada
 • Dodan prikaz radnji koje se izvode pri prijemu i slanju
V210815
Ostalo
 • Završeno povezivanje Alberta sa MS Dynamics 365 Business Central
V210704
Robno
 • Ispis roba za spuštanje sada se može ispisati u XML i otvoriti u Excel-u
V210620
Ostalo
 • Završena početna verzija slanja i prijema podataka u Navision
V210616
Fakturiranje
 • Dodana kontrola pri zbrajanju stavki koja upozorava ako predznak količine i iznosa nije isti (npr. -10 kom * 5 kn = 50 kn)
Plaće
 • U plaći i JOPPD obrascu primiciima sa šifrom primitka 0022 i 0028 više se ne obračunava MIO I
V210523
Financijsko
 • Ispravljena greška pri knjiženju temeljnica, blagajni i izvoda
Robno
 • U zapisnicima dodana mogućnost sorta po svim kolonama
Ostalo
 • U EDI-ju napravljen ispravak koji bi trebao spriječiti pogrešno generiranje XML-a za e-račune
V210429
Financijsko
 • Napravljeno automatsko traženje mjesta troška, vrste troška i studije pri ručnom unosu temeljnica, blagajni i izvoda kada se dokument bira iz otvorenih stavki, kao i pri unosu izvoda iz datoteke
Robno
 • U ambalažnom materijalu dodan upis novih materijala koji vrijede od 01.01.2021 godine
 • Napravljeno ažuriranje ambalažnog materijala u robi
 • Napravljen novi obrazac AO10
Ostalo
 • U meniu "Program" dodana stavka "Održavanje" i u nju premještene stavke koje se odnose na održavanje datoteka.
 • Dodana i nova opcija "Zahtjev za izlaz" koja se koristi pri održavanju programa i baza podataka
V210324
Ostalo
 • U EDI-ju dodan gumb "Pogledaj XML"
 • U EDI-ju i RouteMaster-u dotjerano generiranje računa u transakciji
V210321
Ostalo
 • U XML pregledniku dodano pretraživanje po broju linije ili po zadanom tekstu
 • U File Manager-u dodan XML preglednik i preglednik slika
V210307
Financijsko
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
Salda-conti
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
OS i SI
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
Ostalo
 • U meniu "Program" dodana stavka "Sistemski programi" koja omogučuje pokretanje važnijih sistemskih programa
V210221
Robno
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
Ostalo
 • U Route Master omogućena promjena s nivoom korisnika 8
V210208
POS
 • Dodana kontrola koja ne dozvoljava fiskaliziranje računa starijeg od 48 sati. Fiskalizacija takvog računa moguća je jedino uz korisnički nivo 8
V210110
Intrastat
 • Dodana nomenkatura 2021
POS
 • U podešavanju uz skladište dodana opcija "Filter po skladištu" Ako nije uključena opcija "Želim zadati skladište", u ponudi roba se prikazuje sva roba Ako je zadano skladište, a nije uključeno "Filter po skladištu", prikazuje se sva roba, ali se može izabrati samo roba sa zadanog skladište Ako je uključena i opcija "Filter po skladištu", vidi se samo roba sa zadanog skladišta
Ostalo
 • U partnerima (promjeni partnera) dodan prikaz podataka sa Bisnode api. Da bi to funkcioniralo, trebate sa Bisnode d.o.o. dogovoriti tu uslugu.
V201224
Ostalo
 • U EDI-ju dodan prikaz naziva mjesta isporuke (poslovnica)
V201221
Ostalo
 • Izmjene / ispravci u EDI-ju za E-RAČUN:
  - umjesto internih jedinica mjere sada se koriste međunarodne jedinice mjere kako je i propisano za eRačune
  - u PDV-u za trošarinu dodana porezna osnovica (iznos trošarine)
V201217
Fakturiranje
 • Ispravak matematike u računu... ukupni iznos računa se više ne sumira iz stavki, nego računa iz ukupnih osnovica i poreza
POS
 • U statistici dodan pregled ispsa računa
Uvoz/izvoz
 • Poboljšano učitavanje XML datoteke INTRASTAT obrasca
V201123
Fakturiranje
 • Napravljen "Asistent za generiranje računa"
 • U ispisu fiskaliziranih predračuna, računa i odobrenja sada se ispisuje QR kod za provjeru fiskalizacije. Opcija se uključuje u podešavanju fiskalizacije.
POS
 • U ispisu fiskaliziranih računa sada se ispisuje QR kod za provjeru fiskalizacije. Opcija se uključuje u podešavanju fiskalizacije.
 • Dotjeran osnovni POS ekran.
 • Dotjeran ekran za naknadni ispis računa.
Plaće
 • Isplatna lista za banku sada se može ispisati u XML (za kasnije otvaranja u Excel-u)
Uvoz/izvoz
 • U INTRASTAT su ugrađene izmjene koje stupaju na snagu 01.01.2021 godine
V201110
Plaće
 • U elementima plaće i obradi plaće dodano polje "Ne podliježe ovrhama". Koristi se za primanja koja su izuzeta iz ovrhe i na koja se ne primjenjuje maksimalni zaštićeni neto. Izmjenjen je izračun neto plaće za zaštićeni račun, tako da to uzima u obzir.
V201108
Fakturiranje
 • Napravljen asistent za generiranje računa koji se periodično ponavljaju (zamjena za dosadašnji mjesečni račun)
V201018
Ostalo
 • Napravljeno nekoliko manjih ispravaka (npr. generiranje datoteke za slanje robe na vagu i sl.....)
V200913
Ostalo
 • U EDI-ju ispravljeno ponovno generiranje i slanje XML datoteke računa i otpremnice
V200630
Fakturiranje
 • U PDV prijavi - obrazac OPZ-STAT1 dodan gumb "Ažuriraj" koji se može koristiti nakon ručnog brisanja i ispravljanja stavki obrasca. Gumb ažurira redne brojeve stavki i sume stavki.
 • Napravljen ispis fiskaliziranog predračuna
Ostalo
 • Ispravljena procedura koja određuje dane praznika (za evidenciju radnog vremena, plaće...)
V200623
Fakturiranje
 • Napravljeno fiskaliziranje pratećih dokumenata (predračuna)
 • U poreznoj prijavi ispravljeno automatsko sumiranje stavki
V200524
Ostalo
 • Poboljšano detektiranje fonta za bar kod
V200517
Fakturiranje
 • Ispis dostavnice s količinama sada može prikazati bar kod robe grafički
V200330
Ostalo
 • Datoteka _TMP10000 se sada generira za svakog korisnika posebno
V200315
Ostalo
 • Dotjeran i poboljšan "Urudžbeni zapisnik"
 • Dotjeran i poboljšan prikaz podataka sa Sudskog registra
 • Dotjerana i poboljšana ponuda partnera u dokumentima
V200301
Robno
 • U ispisu "Stanje roba po pozicijama" opcija za prikaz samo zapisa sa razlikama u količini ažurirana, tako da se prikazuju svi zapisi robe koja ima neslaganja na nekoj od pozicija
Ostalo
 • Ispravljen ispis poslovnica partnera... ažuriran uvjet za aktivne poslovnice
 • U unosu partnera, kod OIB-a dodan gumb "Sudski registar" koji omogućuje dohvat podataka sa Sudskog registra i ažuriranje (nekih) podataka u partneru
V200218
Fakturiranje
 • Na obrascu ZP porezne prijave ispravljene sume (na ispisu i u XML datoteci)
Robno
 • U ispisu "Stanje roba po pozicijama" dodana opcija za prikaz samo zapisa sa razlikama u količini
V200216
Financijsko
 • Dotjerano knjiženje cassa-sconto / tečajnih razlika
Robno
 • Dotjeran i poboljšan ispis ambalažnog materijala
Plaće
 • U ispisu obračunskog lista povečana dužina naziva elementa plaće da stanu svi podaci za kredit
Ostalo
 • Dotjeran prikaz, unos i ispis urudžbenog zapisnika
V200202
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi napravljen novi obrazac ZP. Važno: stavke za premještanje dobara se unose ručno
Ostalo
 • U EDI-ju za OAGIS napravljeni detaljni rabati sa iznosima i osnovicama. Trenutno je u testnoj fazi, pa pri zadavanju granica za generiranje računa treba uključiti opciju "Test rabata za OAGIS'
V200112
Plaće
 • Napravljen prijenos PS
Ostalo
 • Urudžbeni zapisnik dopunjen s novim podacima, napravljen filter, dopunjen ispis, napravljen izvoz u XML (za Excel)
 • Riješen problem greške 37 koja se povremeno javljala
V191216
Plaće
 • Dotjeran i poboljšan godišnji obračun poreza
Ostalo
 • U EDI-ju, u pozivu na broj maknuti suvišni razmaci
V191204
Fakturiranje
 • Prijepis drugih dokumenata u novi račun moguće je tek nakon spremanja novog računa.
Ostalo
 • U EDI-ju popravljen poziv na broj HR00 u 00
V191202
Fakturiranje
 • Popravljena automatska ponuda roba pri unosu stavki računa i predračuna
Ostalo
 • U EDI-ju popravljen poziv na broj HR00 umjesto dosadašnjeg HR
 • Više manjih ispravki u raznim dijelovima programa
V191201
Fakturiranje
 • Teretni list je dodatno podešen za prijenos međuskladišnica u TL
Robno
 • U ispisu međuskladišnice dodan prikaz ukupne težine
Ostalo
 • Napravljen prelaz na novu verziju Clariona... C11
V191124
Financijsko
 • U fin. dnevniku omogućeno sortiranje klikom na naziv kolone
 • U fin. dnevniku dodana tablica za formiranje upita za filtriranje podataka
Salda-conti
 • Omogućeno sortiranje klikom na naziv kolone
 • Dodana tablica za formiranje upita za filtriranje podataka
Ostalo
 • Poboljšana ponuda i pretraživanje SQL upita
V191117
Robno
 • U ispisu naljepnica (deklaracija) iz primke i narudžbe dodan uvjet za količinu, tako da se ne ispisuju naljepnice za robe kojima je količina nula
Ostalo
 • Dotjeran notes (bilješke) u programu (Ostalo+Notes ili Ctrl+N). Dodane grupe bilješki, omogućeno spremanje većih dokumenata (do 4 MB). Omogućen izvoz i uvoz podataka.
 • Ažuriran popis praznika u RH
 • U partnerima dodano polje (checkbox) za EDI arhivu
 • U podešavanju EDI-ja izmjenjene mape za razmjenu podataka... jedna grupa je za obične EDI račune (bez obzira na shemu), a druga grupa za EDI račune koji se arhiviraju. Podatak o arhiviranju je dodan i u pregledu EDI partnera u podešavanju, i u zaglavlju EDI razmjena podataka.
V191110
Fakturiranje
 • Ažuriran ispis dostavnice tako da ima više mjesta za količinu
Robno
 • U ispisu raspisa za smarphone dodana opcija "Detaljnije (R - P = N)" koja kada je uključena na raspisu prikazuje raspis - prodaja = narudžba
Plaće
 • U elementima po radnicima dodan gumb "Porezne olakšice" za upis smanjenih poreza radnika do 30 godina starosti
Ostalo
 • U stavkama rute dodan komercijalista, a u promjeni stavke rute dodan komercijalista i dostava od
V191103
Robno
 • Napravljen prijepis primke u primku
Ostalo
 • U poslovnicama dodano polje "Isporuka od" pa se sada isporuka zadaje u vremenskom intervalu od - do
 • U stavkama rute dodano polje "Tjedan obilaska" pa se sada taj podatak više ne upisuje u komentar
 • Ažuriran ispis rute tako da prikazuje tjedan isporuke i dostavu od-do
 • U poslovnicama osvježavanje tjedana isporuke sada ide iz rute iz podatka "Tjedan obilaska)... do sada je bilo iz datuma teretnog lista
 • Ažuriran teretni list, tako da se u stavkama vidi dostava od-do, a komentar se povlači iz rute + tjedan isporuke isto iz rute
V191027
Fakturiranje
 • U stavkama računa napravljena opcija promjene skladišta ako je podešena u podacima podizeća
Robno
 • Napravljen novi ispis "Stanje roba po pozicijama"... nalazi se na klizaču "Roba za spuštanje"
Plaće
 • Ispravljeno generiranje JOPPD obrasca za slučaj kada radnik nema poreza
 • Ispravljeno izračunavanje neto iznosa za zaštičeni račun, u slučaju da radnik ima neto obustave
 • Obračun plaće sada za poreze na bruto plaću uzima u obzir maksimalnu osnovicu za obračun
Ostalo
 • U podešavanju poduzeća dodan podatak "Pri izlasku iz računa pitaj me za promjenu skladišta"
V191013
Fakturiranje
 • Fiskalizacija u potpunost prebačena u Albert... do sada su se za fiskalizaciju koristile posebne biblioteke. Ostavljena mogućnost prebacivanja na "staru" fiskalizaciju... Fiskalni računi + Podesi + opcija "Koristi Raverus...."
V191011
Fakturiranje
 • Ispravljeno knjiženje storno računa tako da se knjiži po SKC upisanoj u računu
Plaće
 • U ispisu "Sati rada / bolovanja" dodan ispis elemenata BD1XXX kojima se sati ne zbrajaju u ukupne sate.
 • Ispravljen izračun da li radnik radi u zadanom razdoblju, za slučaj ako je imao prekid radnog staža
V190915
Fakturiranje
 • Brisanje TL sada briše broj TL u računima i zapisnicima
 • Dodana provjera količine, cijene i iznosa u unosu stavke računa i predračuna (negativna količina a pozitivam iznos ili negativna cijena)
V190903
Fakturiranje
 • Pri spremanju računa i predračuna u PDF omogućeno zadavanje imena
Robno
 • U robi ispravljeno ažuriranje količina i rezervacija
Plaće
 • Ispravljen broj sati praznika po mjestu troška pri prijemu podataka iz evidencije radnog vremena
V190901
Fakturiranje
 • Za ispis u PDF (i slanje mailom) računa i predračuna više ne treba PDFCreator, već se sve radi iz programa
Plaće
 • Za slanje obrasca IP1 više ne treba PDFCreator. Omogućeno kriptiranje obrasca kao zaštita od neovlaštenog gledanja. Šifra za kriptiranje se zadaje u popisu primaoca.
 • Ažuriran popis neoporezivih primitaka za JOPPD
V190826
Fakturiranje
 • Ažuriran obračun povratne naknade
Plaće
 • U provjeri da li radnik radi u nekom razdoblju dodana i provjera mirovanja radnog staža.
Ostalo
 • Dotjerano spremanje ispisa u PDF formatu, sada radi korektno i s našim slovima
 • U EDI-ju za eRačune dodan još jedan fiksan blok za porez na povratnu naknadu
V190818
Plaće
 • Knjižena plaća od sada se više ne može mijenjati
 • Napravljen ispis "Sati rada / bolovanja'. Poziva se iz Plaća + Ispis+ Isplatna lista + opcija Sati rada / bolovanja
V190805
Financijsko
 • Ponuda konta se sada postavlja na prvi konto koji odgovara upisanom
Fakturiranje
 • Pri unosu/ažuriranju stavke računa, u ponudi stavki računa za izbor roka omogućeno sortiranje po kolonama
Robno
 • Napravljena tablica međunarodnih jedinica mjere (koristi se u EDI-ju i eRačunima)
 • Postojeće jedinice mjere su ažurirane oznakama međunarodnih jedinica mjere
Plaće
 • U evidenciji godišnjih odmora ispravljeno ažuriranje GO podacima iz plaće
Ostalo
 • U EDI-ju pri generiranju XML datoteke dodana provjera da li je uspješno generirana nova datoteka
V190718
Ostalo
 • Još jedan ispravak u EDI-ju za e-Račun.
V190717
Ostalo
 • U EDI-ju napravljene tražene izmjene i dopune... dodani putevi za e-Račun.
V190707
Robno
 • Ispis "Nabava i prodaja sa prijedlogom za narudžbu" je modificiran, tako da u količine prodane na akciji zbraja i artikle koji su na akciji sa neto cijenom bez posebno izraženog popusta
 • U zapisnicima dodani podaci za Intrastat obrazac. Odnosi se samo na zapisnike za višak.
Uvoz / Izvoz
 • U Intrastat obrazac sada ulaze i zapisnici za višak (ulaz)
Plaće
 • U evidenciji radnog vremena omogućeno selektiranje više zapisa i ažuriranje svih označanih zapisa kada se promjeni jedan od njih
Ostalo
 • U EDI-ju završena prilagodba za e-Račun. U Partnerima dodana EDI shema "4. E-RAČUN" U podešavanju EDI-ja dodan klizač "Porezni tekstovi" gdje se zadaju tekstovi za porezno oslobođenje povratne naknade i tekstovi naslova rabata. e-Račun koristi mape za razmjenu iste kao OAGIS shema.
V190630
Salda-conti
 • Povezivanje stavki podacima iz Excel tablice sada prepoznaje datume upisane kao datum (KONZUM) i datume upisane kao tekst (TOMY)
Ostalo
 • U EDI-ju je izmjenjeno biranje dokumenata za slanje. Sada se mogu direktno u tablici označiti željene narudžbe za slanje (potvrde, otpremnice i računa).
  klikom na neki gumb za slanje, otvaraju se kao i do sada granice i nudi se:
  - slanje u granicama od - do
  - slanje selektiranih dokumenata
  - slanje po teretnom listu
  Molim vas da u početku radi testiranja pažljvo koristite te opcije i provjeravate da li je sve odrađano kako treba... hvala.
V190613
Salda-conti
 • Povezivanje stavki podacima iz Excel tablice poboljšano i dopunjeno pretraživanjem po šifri internog računa
V190611
Robno
 • U generiranju raspisa, količine u prodaji se više ne računaju za alt. artikle
Ostalo
 • U EDI-ju, pri generiranju računa bez narudžbe, ako je storno ili odobrene (tip računa 'S' ili 'O') u InvoiceID se povlači podatak u polju "Predračun'
 • Napravljene obavijesti u programu. Aktiviraju / deaktiviraju se iz menia Program + Obavijesti (Ctrl+Alt+O).
  Ova opcija omogućava pregledavanje različitih podataka koji su na neki način vremenski ograničeni (kalendar, pošta, radnici, vozila...)
V190606
Robno
 • Generiranje stavki raspisa izmjenjeno tako da u stavke ulaze sve poslovnice koje imaju neki od artikala u asortimanu
V190604
Salda-conti
 • Ispis SC 30, 60, 90 dana prilagođen za izvoz u XML (Excel)
V190602
Robno
 • U raspisu omogućen unos raspisa od 1 kartona svim poslovnicama i artiklima... bira se na desni klik mišem na treću tablicu sa artiklima i izbor u meniu "Upiši raspis 1 karton"
 • U raspisu dodane poslovnice koje se dodaju i izuzimaju iz raspisa.
  Dodaju se npr. nove poslovnice koje još nemaju prometa, a izuzimaju npr. stare poslovnice koje imaju promet, ali se više s njima ne radi
V190528
Robno
 • ispis raspisa prilagođen pametnim telefonima sortiran po nazivu poslovnice, dodana opcija XLSX za direktno generiranje Excel datoteke, komercijalisti odvojeni duplom crtom
V190526
Robno
 • dodan novi ispis raspisa prilagođen gledanju na pametnim telefonima
Ostalo
 • U svim djelovima programa onemogućeno rasknjižavanje dokumanata ako se nalaze u zaključanom razdoblju
V190519
Robno
 • U generiranju stavki za međuskladišnicu dodana opcija "Samo aktivni artikli" i opcija "Obriši stavke kojima je količina nula"
 • U stavkama međuskladišnice dodan gumb "Briši nule" za brisanje stavki kojima je količina nula
 • U generiranju raspisa sada se uzimaju samo aktivne poslovnice i za izračun raspisa i prodaje uzimaju se u obzir alternativni artikli
Ostalo
 • U EDI-ju dodani posebni putevi do mapa sa dokumentima za REDOK i OAGIS shemu
 • Ažurirano podešavanje PDFCreator-a, dodana kontrola zapisivanja u Windows Registry zbog korisnika koji nemaju dovoljan nivo prava
V190505
Ostalo
 • Napravljeno zaključavanje knjiženja po razdobljima kao dodatna opcija koja se posebno naplaćuje. Za detalje pogledajte Program + Podešavanja + Dodatne opcije
V190501
Plaće
 • U elementima po djelatnicima sada se po potrebi povlači iznos bruto plaće ili stimulacije
V190422
Plaće
 • U plaći je polje "Iznos" povečano na 4 decimale radi veće točnosti izračuna plaće
 • U radnim mjestima dodano polje "Stimulacija" za stimluativni dio plaće
 • U radnicima dodano polje "Stimulacija"
 • U plaći se za elemente koji u nazivu imaju riječ "Stimulacija" automatskji povlači stimulacija iz radnika
V190416
Fakturiranje
 • U predračunima dotjerane rezervacije te sada funkcioniraju isto kao i u računima, ali samo za neistekle predračuna (kojima nije prošao datum valute)
V190415
Kadrovska
 • Kod punog i skraćenog radnog vremena dodana polja za unos opisa gdje se može upisati npr.: "6,5 sati pon-pet, 7,5 subotom"
 • U unosu dodatnih podataka, sva polja su povečana na 500 znakova (prije je bilo 100)
Ostalo
 • U kartici kupca, kod podataka robe dodani kategorija i lux iz asortimana
 • U unosu partnera i poslovnica ispravljena kontrola GLN-a... sada ide samo ako GLN postoji
 • U poslovnicama ažurirano osvježavanje podacima iz hodograma... sada se ažurira samo podacima iz nultog hodograma (kojem šifra počinje sa "0") a koji nije predložak.
  Gumb za osvježavanje je sada dostupan svim korisnicima
V190414
Ostalo
 • U kartici kupca ispravljen izračun količina za policu za artikle koji nisu imali prodaju
 • Malo ubrzano generiranje podataka za karticu kupca
 • U EDI-ju ažurirani brojevi dokumenata koji se šalju
 • U unosu partnera i poslovnica dodana kontrola GLN koda
V190411
Fakturiranje
 • U ispisu računa i dostavnice, pod isporučiti dodan GLN poslovnice (naravno, ako postoji)
Plaće
 • U elementima plaće, elementima po djelatnicima i plaći dodana opcija "Doprinosi bez ograničenja"
  Na elemente kojima je to uključeno, ne primjenjuje se ograničenje maksimalne osnovice doprinosa, nego se doprinosi računaju na puni iznos primitka.
  Ta opcija je namjenjena za isplate bonusa, plaće u naravi i sl. gdje se doprinosi obračunavaju na cijeli iznos.
 • Ažurirano je i poboljšano generiranje JOPPD obrasca
Ostalo
 • Ispravljeno generiranje kartice kupca iz asortimana za sve robe, a ne samo prodavane
V190321
Fakturiranje
 • U ispisu "Evidencija računa" dodana opcija za ispis po načinima plaćanja
 • U poreznoj prijavi, pri generiranju knjige U-RA više se ne dodaju računi koji nemaju poreza
 • Ispravljeno financijsko knjiženje deviznih računa
 • VAŽNA IZMJENA: kod unosa novog računa, odmah po izboru vrste računa podaci se upisuju u bazu kako bi se rezervirala šifra računa i onemogučilo da operater na drugom računalu dobije istu šifru računa.
Plaće
 • U mjesečnim parametrima po mjestima troška, broj sati praznika više nije obavezan podatak
V190319
Salda-conti
 • U ispisu IOS-a dodana opcija "Ispis bez tečajnih razlika"
Fakturiranje
 • U pregledu predračuna dodan filter "Neistekli predračuni"
Ostalo
 • U EDI-ju ispravljeno generiranje bloka "ExtendedPrice"
V190310
Ostalo
 • U EDI-ju za odobrenja i terećenja aktiviran blok InvoiceDocumentReference
 • Manje ispravke i poboljšanja u Route Master dokumentima
V190305
Ostalo
 • U kartici kupca, kada se generira po asortimanu uzima samo aktivne artikle
 • U unosu i promjeni partnera dodan novi klizač sa podacima za EDI. Dodano novo polje "GLN likvidature partnera"
 • Pri generiranju EDI računa koristi se iz partnera GLN likvidature, a za OAGIS shemu dodano polje "ExtendedPrice"
V190224
Financijsko
 • Napravljen ispis "Evidencija zadužnica". Poziva se iz pregleda mjenica i zadužnica Financijsko + Mjenice + Ispis (F12) + klzač "Evidencija mjen./zad.
  Prvo treba resetirati granice ispisa klikom na gumb "Reset". Kada je ispis prikazan na ekranu, može se spremiti kao XML i otvoriti u npr. Excel-u.
Fakturiranje
 • U ispisu hodograma 2 dodan izbor računa za izračun godišnjeg prometa
Ostalo
 • Route Master narudžbe sada mogu generirati i predračun. Potrebno je podesiti tip dokumenta za račun (npr. "order") i predračun (npr. offer, preorder)
  U podešavanju osim toga treba podesiti koja vrsta predračuna se generira.
 • Generirani račun/predračun sada dobiva datum/vrijeme isporuke iz Route Master-a. Ako ne postoji, onda se uzima datum/vrijeme narudžbe, a ako ni ono ne postoji onda teće vrijeme.
 • Komercijalista se više ne uzima iz Route Master narudžbe, nego iz poslovnice ili partnera ako nema u poslovnici.
 • U kartici kupca izmjenjen izračun min. i max. kol. na polici
 • Ažuriran ispis kartice kupca, tako da je sada min i max na polici s lijeve strane bliže nazivu robe
V190219
Financijsko
 • Unos izvoda iz datoteke je dotjeran, tako da bolje pronalazi račune dobavljača
Fakturiranje
 • U podešavanje PDV prijave dodana opcija "U knjizi URA iskaži poreze koji se ne mogu odbiti". Budući da ima raznih mišljenja o tome da li se takve stavke iskazuju ili ne na obrascu U-RA, odluka o tome je prepuštena korisniku.
  Ako je opcija uključena, iskazuju se svi ulazni računi kao i u običnoj knjizi ulaznih računa. Ako je opcija isključena, iskazuju se samo računi koji su ušli u PDV prijavu.
V190211
Plaće
 • Ispravljeno izračunavanje neodrađenih sati u obrascu JOPPD
V190210
Fakturiranje
 • Obrazac U-RA izmjenjen, tako da u njega ulaze samo domaći računi koji se iskazuju na pozicijama III.1, 2, i 3
 • Omogućeno editiranje stavki knjige U-RA
Ostalo
 • U EDI otpremnici ispravljen iznos stavke... do sada se slala cijena bez popusta, a sada iznos sa popustima
V190203
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi dotjeran obrazac U-RA i provjeren na e-Poreznoj
Ostalo
 • EDI OAGIS - u XML datotekama dodan naziv i adresa mjesta isporuke i šifra robe kod kupca
V190120
Fakturiranje
 • Završen obrazac U-RA koji se predaje uz poreznu prijavu. Obrazac još nije testiran na stranicama PU jer još nije omogućena njihova predaja.
V190113
Ostalo
 • U robi, podacima poduzeća, partnerima i poslovnicama dodana kontrola bar (EAN) koda
V190106
Plaće
 • Dobrovoljno mirovinsko osiguranje se više ne računa u plaći. Evidencija je dotjerana, proširena i izdvojena kao samostalna evidencija.
  Poziva se iz menia Plaće+Dobrovoljna mirovinska štednja.
V181209
Plaće
 • U mjesečnim parametrima dodane stavke, u kojima se po mjestima troška može zadavati fond sati.
  Na taj način se može npr. radnicima u MP zadati drugačiji fond sati od redovnog
V181206
Fakturiranje
 • U podešavanju knjiženja URA više se ne nudi opis knjiženja ako već postoji
 • Dotjerano generiranje računa iz Route Master-a
Plaće
 • Dotjerano preuzimanje evidencije radnog vremena i bolovanja
V181128
Fakturiranje
 • Riješen problem "Area 51"... sada se za mjesto troška nudi zadnje upisano za taj konto
 • Pri generiranju naloga za plaćanje upisuje se mode HR00 ako u partneru nije drugačije zadano
V181125
Fakturiranje
 • Pri unosi ulaznog računa, u podešavanju knjiženja omogućen unos opisa troška.
  Isto je i pri unosu troškova po kontima (stavke za knjiženje ul. računa)
Robno
 • Pri unosu tečajne liste, nakon zadavanja oznake valute i datuma, nudi se izbor tečaja HNB
 • U pregledu tečaja dodan gumb "Tečajna lista". On otvara tečajnu listu HNB za zadani datum i nudi automatsko ažuriranje Albertove tečajne liste za zadane valute
V181119
Plaće
 • Završena prilagodba plaća za obračun plaće iz bruto iznosa u radnicima
V181118
Financijsko
 • Pri unosi stavki temeljnica, blagajni i izvoda, u ponudi otvorenih stavki se zbrajaju označene stavke
Plaće
 • U Elementima plaće, elementima po radnicima i plaći dodano polje za oznaku radnog vremena
 • U podešavanju JOPPD obrasca dodani elementi plaće koji se ne brišu, iako su im svi iznosi 0 (bolovanje i sl.)
Ostalo
 • U EDI-ju dodano generiranje nekih elemenata računa po OAGIS shemi. Generiranje ide automatski, ali u partnerima (pored GLN koda) treba odabrati OAGIS shemu.
  U podešavanju EDI-ja, dodan treći klizač "Partneri" gdje su prikazani partneri, njihovi GLN kododavi i shema. Prikazani su samo partneri koji imaju GLN kod, tj. mogu se koristiti u EDI-ju.
  U pregedu EDI narudžbi dodan prikaz sheme.
  U partnerima, pored GLN koda dodana i shema.
V181111
Fakturiranje
 • Završena izrada modula Route Master
 • Pri generiranju računa iz EDI-ja, sada se u račun upisuje komercijalista iz poslovnice
Robno
 • Napravljeno ažuriranje roba iz EXCEL tablice (pregled roba, desni kliik, Ažuriranje podataka)
Plaće
 • U evidenciji rada sada se u bolovanju ne upisuju praznici
 • Ispravljeno i ubrzano generiranje JOPPD obrasca
Ostalo
 • Ponuda poslovnica se sada postavlja na trenutno izabranu poslovnicu (u računima i predračunima)
V181104
Fakturiranje
 • Ispravljeno generiranje obrasca OPZ-STAT
Plaće
 • Onemogućeno otvaranje pregleda radnih mjesta bez šifre za plaću
V181028
Ostalo
 • Napravljen modul za ažuriranje partnera podacima iz Ecel tablice
V181023
Fakturiranje
 • Ažurirano osvježavanje komentara u stavkama rute
V181010
Fakturiranje
 • U stavkama rute dodani gumbi za skok gore/dolje 10 mjesta
V181003
Fakturiranje
 • Ispravljeno knjiženje i fiskaliziranje računa po spisku iz TL
 • U ispisu hododgrama "2. Tjedni (1-4)" godišnji promet poslovnice sada ima tisuće odvojene sa "."
Plaće
 • Ispis evidencije radnog vremena sada ima podešavanje prikaza gdje se mogu isključiti neželjene kolone
V180930
Fakturiranje
 • U ispisu "Dokumenti za dostavu" sada se ispisuju i zapisnici iz TL
 • U ispisu hododgrama "2. Tjedni (1-4)" dodana opcija za prikaz godišnjeg prometa poslovnice
 • Storniranje računa upisuje u stornirani račun broj storno računa
Plaće
 • Ažurirana evidencija radnog vremena podacima o nenazočnosti krivicom poslodavca, zahtjevu radnika i krivicom radnika
  Ažurirani ispis evidencije
V180916
Fakturiranje
 • U izboru roba za storno račun, dodana opcija "Prikaži povrate"
Ostalo
 • U EDI-ju, pri učitavanju novih paketa narudžbi dodana provjera da li narudžba (DocumentID) već postoji u sustavu EDI.
  Ako, postoji, na kraju učitavanja se prikazuje upozorenje da ima duplih narudžbi, a duple narudžbe imaju upozorenje u "Poruke i greške".
V180902
Fakturiranje
 • U ispisu računa dodana vrsta ispisa "11. Dokumenti za dostavu". Kada se ona izabere, s desne strane se pojavljuje gumb "Podesi ispise". Klikom na njega otvara se prozor sa popisom partnera i brojem ispisa računa i dostavnica.
Ostalo
 • U partnerima dodana polja "Ispis računa" i "Ispis dostavnice". U njima se može zadati koliko se kojih dokumenata ispisuje kada se u računima izabere opcija ispisa dokumenata za dostavu. Inicijalno je svim partnerima upisano 0 računa i 2 dostavnice.
 • U meniu "Pomoć" dodana stavka "Izjava o validaciji softvera"
V180819
Robno
 • U asortiman se ne može upisati roba za koju ne postoji cjenik
V180805
Ostalo
 • U evidenciji vozila dodane grupe vozila
 • Dodan pregled kartica (kreditnih, za gorivo...) i povezan sa evidencijom vozila i radnicima
 • Ažuriran ispis kartice vozila
V180722
Fakturiranje
 • U ispisu odobrenja/terečenja ispravljen ispis iznosa slovima
 • U pregledu računa kolona "E" sada se zove "EDI" i prikazuje status EDI narudžbe (N - narudžba, P - potvrda, O - otpremnica i R - račun)
V180715
Fakturiranje
 • Ispis selektiranih (označenih) računa sada ide po redosljedu označavanja, a ne po redosljedu računa (za ispis računa iz TL)
 • U stavkama TL dodan gumb za invertiranje redosljeda stavki (prva je zadnja...)
V180617
Fakturiranje
 • U ispisu TL ispis radnika na slaganju sada je na početku ispisa
 • Ispravljen izračun OPZ-STAT1 obrasca za slučaj kada ima tečajnih razlika
 • Izlazni račun s avansnim plaćanjem upozorava da treba napraviti predračun
GDPR
 • Napravljen ispis evidencije aktivnosti obrade
V180606
Plaće
 • U radnim mjestima uz bodove dodana bruto plaća.
 • U promjeni radnika, nakon izbora radnog mjesta nidi se ažuriranje bodova i bruto plaće
V180603
Fakturiranje
 • U teretnom listu dodana 4 polja za upis radnika koji rade na utovaru i pripadajuće utovarene težine.
  U ispisu TL dodan novi ispis radnika na utovaru.
GDPR
 • U plaćama dodana nova evidencija aktivnosti obrade, gde se evidentiraju sve promjene i obrade osobnih podataka.
V180415
GDPR
 • GDPR (General Data Protection Regulative) je nova uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka, a stupa na snagu 25.05.2018. Ovdje će biti objavljivane izmjene u Albertu, a vezane za GDPR
 • Pregled radnika sada prikazuje samo šifru i ime i prezime sve dok je plaća zaključana. Ostali podaci se vide nakon otključavanja plaće.
 • Napravljena je ponuda radnika koja je nešto jednostavnija od pregleda, a uvjet za prikaz podataka je isti kao kod pregleda.
 • Napravljena nova ponuda naloga za plaćanje, koja ima filter za naloga plaća. Više nije moguć nijedan ispis naloga za plaće dok je plaća zaključana.
V180408
Robno
 • U ambalažnom materijalu napravljen izvoz i uvoz iz XML i uvoz iz Excel tablice
Plaće
 • Evidencija radnog vremena sada uzima podatke o tjednom i dnevnom radnom vremenu. U asistentu dodane i granice po radnim jedinicama.
 • Godišnji odmori sada na osnovu podatka o tjednom i dnevnom vremenu računaju radnu subotu kada je to potrebno.
V180402
Proizvodnja
 • Napravljen prijepis radnog naloga u otpremnicu i račun
Ostalo
 • Poboljšano generiranje PDF dokumenata uz pomoć PDFCreator-a
V180319
Plaće
 • Evidencija radnog vremena sada automatski povlači dnevni broj sati rada radnika, godišnje odmore i bolovanja
 • Tabelarni pregled plaće više nema uvoz podataka iz evidencije radnog vremena, to je sada u unosu i pregledu plaće
 • U plaći dodan gumb "Pomoćne evidencije" koji omogućava otvaranja evidencije godišnjih odmora, bolovanja i radnog vremena, kao i uvoz podataka iz evidencije bolovanja i radnog vremena
  Prije obrade plaće treba prvo ažurirati evidenciju bolovanja i godišnjih odmora, zatim evidenciju radnog vremena i onda u plaću povuči podatke iz evidencije bolovanja i radnog vremena.
V180315
Fakturiranje
 • U ispisu naljepnca iz računa, dodana opcija "Svaka šifra robe na novoj stranici"
 • U zaključavanju teretnog lista dodana kontrola datuma i vremena
Plaće
 • Napravljena evidencija bolovanja. Otvara se iz pregleda radnika.
V180306
Financijsko
 • U deviznom izvodu ispravljeno računanje kunskih salda
Robno
 • U ispisu zapisnika bez cijena dodan ispis napomene
V180304
Salda-conti
 • U ispisu napravljen izvoz podataka u Excel
 • Dodan novi ispis "Analiza SC"
Robno
 • U ispisu zapisnika dodan ispis bez cijena
 • U unosu i knjiženju zapisnika sada se u zapisniku za manjak (izlaz) ne upisuje nabavna cijena, nego fakturna cijena i nema rabata
V180226
Robno
 • Ispis zapisnika sada povlači naziv iz evidencije dokumenata (Program+Podešavanja+Dokumenti)

V180225
Financijsko
 • Dotjeran i poboljšan ispis glavne knjige i dnevnika
V180214
Robno
 • U cjeniku u pripremi, u stavkama dodana VPC bez rabata i dva rabata radi lakše kontrole cjenika
 • U generiranju novog cjenika dodana opcija da nove cijene uzima iz nekog drugog cjenika i dodatni filter da uzima samo robe u zadanim granicama, a koje se nalaze u zadanom asortimanu
V180206
Fakturiranje
 • Ispravljeno zbrajanje stavki novog deviznog računa (nije se zbrajao trenutni iznos u kunama)
V180125
Robno
 • U stavkama asortimanima, prije rabata 1 i 2 dodano polje za rabat kupca. Asortiman 1 sada se zove Bonus, a asortiman2 je TNC (trajno niska cijena)
  Rabat TNC se uvijek prenosi u ra
  čun, čak i ako je isključena opcija "Rabat iz asortimana se koristi u računu"
 • U cjeniku u prirpremi, u generiranju cjenika iz asortimana sada se više u neto cjenu ne uračunava TNC jer on uvijek ide u račun
 • U računima i predračunima izmjenjeni nazivi rabata. U Rabat kupca ide rabat kupca iz asortimana + rabat iz partnera + rabat iz robe
Plaće
 • U ispisu IP obrasca dodana nova sekcija sa slikom žiga i potpisa
V180122
Financijsko
 • Dotjeran unos izvoda iz SEPA datoteke
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih predračuna i računa dotjeran redosljed nekih polja i klizača
V180114
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih računa dodan klizač "PDV prijava i troškovi" gdje se za PDV prijavu mogu unijeti podaci o ispravkama pretporeza i prodaji nekretnina
V180101
Robno
 • U generiranju cjenika u pripremi, omogućeno kopiranje stavki iz asortimana.
 
 
 
     NA VRH | POČETNA | KONTAKT

                          © Copyright 2010 FF informatički inženjering d.o.o.  Sva prava pridržana.