Programi
Cjenik
Cjenik Albert
Korisnici
Servis
Novosti Arhimed
Novosti Albert
Download
Kontakt
Linkovi
Zanimljivosti

U tablici su prikazane  novosti u programu Albert po verzijama programa.

Verzija programa ja datum objave programa pisan naopako. Tako npr. V080315 označava verziju objavljenu 15.03.2008. godine.

Pogledajte:

20.08.2007. Nadogradnja programa sa interneta

 

novosti u Albertu 
Novosti u programu Albert
 
Verzija Modul Izmjene i novosti
V180114
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih računa dodan klizač "PDV prijava i troškovi" gdje se za PDV prijavu mogu unijeti podaci o ispravkama pretporeza i prodaji nekretnina
V180101
Robno
 • U generiranju cjenika u pripremi, omogućeno kopiranje stavki iz asortimana.
V171228
Robno
 • U generiranju cjenika u pripremi, omogućeno dodavanje stavki na postoječi cjenik, generiranje stavki samo za aktivnu robu i ispis cjenika samo za aktivnu robu.
 • Ispravljena greška u knjiženju zapisnika za višak
V171225
Fakturiranje
 • U stavkama računa i predračuna dodani redni brojevi stavki, i sa desne strane ukupan broj stavki računa/predračuna.
 • U fiskalizaciji dodana provjera isteka certifikata
Robno
 • U asortimanima sa desne strane dodana tablica sa popisom partnera koji koriste taj asortiman.
  Partnerima koji nemaju svoj asortiman, automatski je pridru
  žen asortiman '000000'.
  Dolje desno su gumbi "Dodaj" i "Ukloni". Klikom na "Dodaj" otvara se izbor partera kojima želimo pridružiti trenutno označeni asortiman.
  Klikom na "Ukloni", označeni partner se ukljanja iz označenog asortimana i premješta u asortiman "000000"
  Partnerima se može mijenjati asortiman i u promjeni partnera ("klizač Podaci za SC", sredina)
 • U asortimanima dodana opcija "Rabat iz asortimana koristi u računima"
  Standardno, ta je opcija uključena u svim asortimanima. Treba ju isključiti ako su u cjeniku koji se koristi po tom asortimanu već obračunati rabati iz asortimana.
 • U generiranju cjenika u pripremi, dodana opcija "Na cijene primjeni rabat 1 i 2 iz asortimana", tako da se u cijenik upisuje cijena umanjena za rabate iz asortimana.
  Takvi asortimani moraju imati isklju
  čenu opciju "Rabat iz asortimana koristi u računima"
 • U generiranu cjenika dodana opcija "Samo ažuriraj devizne cijene..." koju možete koristiti u već generiranom cjeniku za ažuriranje deviznih cijena.
  U ispisu cjenika dodane opcije "Prikaži status cjenika...." i "Izvoz u XML"
Ostalo
 • U EDI-ju još malo poboljšana kontrola računa po broju stavki računa i narudžbe
V171204
Plaće
 • U generiranju podataka za godišnji obračun poreza dodana opcija "Samo radnici koji su radili cijelu godinu"
V171119
Ostalo
 • U SQL upitima dodana sigurnosna zaštita po nivou korisnika, programskom moduli ili posebnom šifrom
  Pregled spremljenih upita sa automatski filtrira po nivou korisnika i dozvoljenim programskim modulima.
  Upiti koji su u modulu plaće, automatski su zaštićeni šifrom za plaće.
  Ostali upiti mogu se zaštititi šifrom, koja može biti ona iz plaća ili posebna šifra.
V171115
Plaće
 • Dodano upozorenje da je plaća otključana
 • Šifra za plaću dodana i na elemente plaće, elemente po djelatnicima, članarine i MIO stup III
V171112
Financijsko
 • U pregledu naloga za plaćanje dodan prozor za filtriranje podataka. Automatski se iz pregleda isključuju virmani za neto plaće i ustege.
Fakturiranje
 • U kontrolama poreza prije fiskalizacije više ne radi kontrola deviznih računa
Plaće
 • Dodana šifra za otvaranje plaća i svih pregleda gdje su podaci o plaći/honoraru radnika (Plaća, Radnici, Honorari, Nalozi za plaćanje, Krediti)
  Šifru je moguće zadati pri ulasku u neku od navedenih evidencija, ili prije otvaranja evidencija u meniu Plaće + Otključaj. U istom meniu se zaključava već otključana plaća.
V171102
Fakturiranje
 • U kontrolama datuma i vremena i poreza prije fiskalizacije moguće je uključiti ih samo za račune koji se šalju u PU
 • U podešavanju fiskalizacije dodana opcija da robno knjiženje računa ažurira vrijeme izdavanja računa
 • U robnom knjiženje nefiskaliziranog računa provjerava se porez uz iste uvjete kao pri fiskalizaciji
  ako je otkrivena grška u porezima, nudi se automatski ispravak
V171030
Fakturiranje
 • Omogućeno je da se isključe kontrole datuma i vremena i poreza prije fiskalizacije
 • Robno knjiženje nefiskaliziranog računa ažurira vrijeme računa
V171029
POS
 • U podešavanju računa, reklamna poruka na kraju računa je povečana i omogućuje unos teksta u više redova
Fakturiranje
 • U generiranju fiskalnog računa dodana kontrola uključene fiskalizacije, zemlje, datuma i vremena i poreza
Plaće
 • U elementima plaće i elementima po radnicima dodana oznaka mjeseca
V171022
Plaće
 • U evidencija Pregledi, obuke i dokumenti dodano polje broj uvjerenja/dokumenta
Ostalo
 • U EDI-ju, pri generiranu računa iz EDI narudžbe dodana kontrola količine po jedinici mjere iz EDI narudžbe
V171018
Plaće
 • Napravljena nova evidencija "Pregledi i obuke" za unos periodičnih pregleda i obuka radnika.
  Poziva se iz pregleda radnika klikom na gumb "Pregledi i obuke'
 • U radnicima proširen i poboljšan filter za filtriranje aktivnih i neaktivnih radnika i filtriranje po vrsti radnog odnosa.
V171004
Robno
 • U unosu i promjeni pozicija onemogućen unos količine veče od ukupne količine na skladištu
Plaće
 • Pri prebacivanju podataka iz tabelarnog pregleda sada se ispravno prebacuje i stopa
V170920
Fakturiranje
 • U ispisu računa dodan iznos slovima za sve valute plaćanja
Robno
 • U pregledu roba, kod pozicija za smještaj dodana ukupna količina. Onemogučen unos novih pozicija ako je količina na pozicijama veća ili jednaka onoj na skladištu.
V170914
Fakturiranje
 • Ispravljen ispis iznosa slovima na odobrenjima i terećenjima
Ostalo
 • Napravljen test brzine SQL baze... meni Program+Test brzine
V170910
Plaće
 • Tabelarni pregled/unos plaće je proširen, tako da umjesto dosadašnjih 10 elemenata može prikazati 20 elemenata plaće
 • Pri "povlačenju" evidencije rada u tabelarni pregled, prekovremeni rad više ne umanjuje ukupne sate
Ostalo
 • Spremljenim SQL upitima sada se može mjenjati redosljed u popisu
V170908
Financijsko
 • Promjena šifre blagajne u stavkama blagajne omogućena svim korisnicima
Plaće
 • Isključeno izračunavanje bodova za redovni rad kada je u radniku zadana bruto plaća
Ostalo
 • Teretni list sada prikazuje obavijest da je ažurirao kilometražu u vozilima (ažuriranje je radio i do sada, ali bez obavijesti)
 • Evidencija vozila proširena podacima o broju šasije i navigacije
 • Ažurirani i dopunjeni ispisi vozila
V170904
Financijsko
 • U stavkama blagajne dodan broj teretnog lista... isto tako i u položenom ispisu
Fakturiranje
 • Omogućeno da se rekapitulacija koja se ispisivala na kraju računa, sada prikazuje u zaglavlju. Isto vrijedi i za podatak "Isporučiti" (poslovnica)
V170817
Fakturiranje
 • Devizna odobrenja sada se knjiže i u valuti
 • Popravljeno ažuriranje stavki TL, tako da se zapisnici više ne brišu
Robno
 • Zapisnik ZP... sada se knjiži na 7109+DOBAVLJAČ
V170813
Financijsko
 • U ispisu financijskog dnevnika dodan novi ispis "Kontrola poreza" koji provjerava poreze za zadana konta sa porezima u IRA-ma ili URA-ma
V170811
Fakturiranje
 • Još malo dotjereno zbrajanje poreza u zaglavlje računa
 • Ispis "Promet po komercijalistima - za period" malo ubrzan
Ostalo
 • Zapisnici se automatski povlače u TL kada se stavke generiraju po ruti
V170804
Robno
 • U zapisnicima za višak/manjak dodana poslovnica, ažurirani ispisi zapisnika
Uvoz
 • Intrastat obrazac za primitak sada povlači podatke i iz storno računa
Ostalo
 • Omogućeno povlačenje zapisnika u teretni list
V170728
Fakturiranje
 • U načinima plaćanja dodano ograničenje maksimalnog iznosa računa
 • Pri izlasku iz stavki računa provjerava se maksimalni dopušteni iznos za tu vrstu plaćanja
 • Onemogućeno fiskaliziranje računa kojima je izno sveći od najvećeg dozvoljenog iznosa za tu vrstu plaćanja
OS i SI
 • Ispis spiska OS je dotjeran
V170709
Fakturiranje
 • Storno račun sada povlači broj storniranog računa
 • U ispisu lista za izuzimanje robe dodan broj računa/predračuna i napomena "ROBA JE VEĆ SLAGANA" ako broj računa počinje sa "F"
V170708
Robno
 • U robi, u tablici sa pozicijama za smještaj ispravljeno polje za količinu
V170706
Fakturiranje
 • U rutama se neaktivne poslovnice prikazuju sivom bojom
Robno
 • U robi, u tablici sa pozicijama za smještaj, na desni klik miša dodan je pregled svih smještaja
 • U prozoru za ažuriranje smještaja dodana šarža, rok i SKC
 • Priprema inventure sada uzima količine iz pozicija za smještaj
V170704
Fakturiranje
 • U prozoru za storno računa dodan izbor novog računa
Robno
 • U granicama robe za spuštanje dodane granice po grupi roba
V170628
Fakturiranje
 • Ubrzano generiranje asortimana
 • U stavkama TL dodana oznaka za broj ispisa računa
V170625
Plaće
 • U granicama ispisa radnika dodana granica po mjestu troška i izbor sorta - samo za ispis spiska radnika
 • U ispisu spiska radnika dodana polja MT (mjesto troška), RM (radno mjesto) i bod (broj bodova)
V170622
Robno
 • Dotjeran unos dodatnih pozicijama robe
 • Dotjeran ispis "Roba za spuštanje"
V170620
Robno
 • U dodatnim pozicijama robe dodana količina
 • Pri knjiženju primke automatski se onose stavke u pozicijama i iznačavaju sa "a" ili "DEKL" ovisno da li roba ima označeno polje "Deklaracija"
 • U ispisu robe dodan novi ispis "Roba za spuštanje" koji lista koje robe treba spustiti sa pomoćne pozicije na poziciju za izuzimanje, a na osnovu prosječne dnevne prodaje u zadnjih 30 dana
V170615
Fakturiranje
 • U stavkama teretnog lista sada se može otvoriti račun
 • U stavkama teretnog lista dodan gumb "Osvježi stavke" za osvježavanje stavki po računima, odnosno brisanje stavki za koje nje nađen račun (račun je obrisan)
 • U računima omogućeno brisanje više označenih računa. Brisanje ujedno briše i račune u teretnim listovima.
 • U stavkama TL dodana oznaka da li je dokument knjižen
Robno
 • Pri unosu stavke primke, sada se izračunava i SKC, radi pravilne rezervacije robe
 • Ažuriran i poboljšan prikaz rezervacija iz robe
V170608
Ostalo
 • U stavkama i ispisu teretnog lista dodan podatak o minimalnom režimu hlađena za račun
 • U generiranju rute dodan novi klizač za kopiranje stavki druge rute
V170525
Fakturiranje
 • Ispravljen izračun poreza kada je porez pojedinačne stavke veći od 99.999,99 kn
V170511
Financijsko
 • Kontrola duga partnera po zadužnici sada uzima u obzir i neknjižene uplate (izvode)
Robno
 • Ispravljen ispis primke
V170507
Ostalo
 • U EDI-ju se više ne brišu stavke koje su nakon stavke koja nije u asortimanu
V170427
Financijsko
 • Dotjeran unos i korištenje zadužnica
V170423
Financijsko
 • Evidencija mjenica je proširena, tako da se u nju sada mogu unositi zadužnice.
  Zadužnica je ujedno i limit prodaje za navedenog partnera.
V170419
Plaće
 • Omogućen ručni unos osnovice za doprinose preko šifri BO4900-4999
 • Ispravljen izračun neto plaće za normalni i zaštičeni račun (bolovanje na teret fonda se više ne pribraja dva puta)
Ostalo
 • U EDI-ju dodana kontrola po broju stavki narudžbe i računa
V170406
Uoz / Izvoz
 • U XML datoteci intrastat obrasca za otpremu robe više se ne zapisuje zemlja porijekla
V170404
Fakturiranje
 • Ispravljen izračun poreza u predračunima
V170402
Fakturiranje
 • Izračun stavke računa sada ide na više decimala (6), a iznosi i cijene se zaokružuju na samom kraju izračuna. Pri izlazu iz stavki porez se računa na ukupnu osnovicu i raspoređuje po stavkama.
Robno
 • U zapisniku ispravljen izbor roka. Do sada se nisu ažurirale cijene pri izboru roka.
Uvoz
 • Intrastat za otpremu više ne generira zemlju porijekla.
 • Dodan izbor računa koji ulaze i Intrastat
Ostalo
 • U EDI-ju ukoliko neka stavka nije u asortimanu, račun se nije generirao. Sada se generira uz napomenu da stavka nije u asortimanu
V170305
Uvoz
 • Napravljen uvoz Nomenklature za 2017 godinu
Plaće
 • Ispravljena osnovica za doprinose u JOPPD obrascu za honorare
 • Ispravljena osnovica za doprinose u JOPPD obrascu za plaću direktora kada se primjenjuje minimalna osnovica
V170219
Plaće
 • Ugovori o djelu dotjerani tako da rade po novom obračunu od 01.01.2017.
V170212
Fakturiranje
 • Naknadna izrada rezervacija u računima s rezervacijom količine sada ažurira iznose u zaglavlju računa. Kupcu mora ići račun koji je knjižen robno.
Robno
 • Ispis "RUC po partnerima s bonusima" sada je proširen izborom dokumenata
Plaće
 • Ispravljeno izračunavanje maksimalne osnovice za doprinose (MinPlaća / 0,35 * 6)
V170122
Robno
 • Ispis iz robe "RUC po partnerima" proširen opcijom "HTML ispis s bonusima"
Ostalo
 • U partnerima dodano polje "Bonus" koje se koristi u ispisu "RUC po partnerima"
V170115
Plaće
 • Dotjerana evidencija godišnjih odmora.
  Dodan ispis Odluke i Rasporeda korištenja.
V170110
Plaće
 • Napravljena evidencija godišnjih odmora. Poziva se iz pregleda radnika.
V161228
Plaće
 • U mjesečnim parametrima dodan dodatni osobni odbitak
 • U poreznim razredima dodan gumb "Reset" za automatsku promjenu poreznih razreda
V161226
Fakturiranje
 • U računu dodan opcija rezervacije samo količine
 • U ispisu lista za izuzimanje dodana mogućnost rezervacije rokova
Robno
 • U narudžbi dodana opcija ispisa naručene količine i isporučene količine u paletama + slojevima + kartonima + komadima
V161213
Fakturiranje
 • Fiskalizacija prebačena na novi sigurnosni protokol TLS v1.1 i TLS v1.2
Robno
 • U robi dodano polje "Uputa" koje se koristi pri ispisu deklaracija
 • Nova stavka narudžbe sada povlaći deviznu cijenu iz zadnje narudžbe ako je dostupna
V161111
Ostalo
 • U EDI-ju onemogućeno kreiranje računa ako neka od roba nije nađena u asortimanu ii cjeniku
V161110
Ostalo
 • Manje korekcije u EDI-ju
V161002
Robno
 • U ispisu "Nabava i prodaja po mjesecima" dodan prikaz svih rokova trajanja
Ostalo
 • U ispisu teretnog lista dodan prikaz odabranih načina plaćanja i iznosa računa s tim načinima plaćanja
 • U ispisu hodograma dodana kolona s načinom plaćanja iz partnera
 • U 1. ispisu kartice kupca, dodana šifra rute
V160911
Ostalo
 • U EDI-ju dodana kontrola partnera i poslovnice pri generiranju računa
V160907
Ostalo
 • U EDI-ju dodana još jedna kontrola asortimana
V160901
Fakturiranje
 • U obrascu OPZ-STAT-1 različiti partneri sa istim poreznim brojem sada se prikazuju kao jedan partner
V160831
Fakturiranje
 • U obrascu OPZ-STAT-1 dodano stvarno razdoblje računa, koje obuhvaća 3 godine. Dodana i mogućnost zadavanja računa koji će se prikazivati u obrascu.
V160828
Robno
 • Onemogućeno mjenjanje stavki zaključanog / knjiženog cjenika u pripremi
V160815
Plaće
 • Napravljen novi tabelarni pregled plaće (slično Excel-u). Poziva se iz plaće, gumb "Tabelarni pregled". Namjenjen je lakšem ažuriranju i unosu plaće. Podaci se unose direktno u tablici, bez dodatnog prozora za unos/promjenu. Prije korištenja, treba ga podesiti klikom na gumb "Podesi". U prozoru za podešavanje zadaju se elementi plaće koji se vide u pregledu. Pri zatvaranju pregleda možete izabrati da li podatke iz pregleda želite prebaciti u plaću ili ne. U pregled se mogu povući podaci iz "Evidencije radnog vremena"
 • Evidencija radnog vremena je dotjerana i omogućen je unos direktno u tablici bez otvaranja prozora za unos.
V160807
Plaće
 • Ispravak u obračunu plaće
V160807
Financijsko
 • Sada se čitav izvod može generirati iz datoteke izvoda
Plaće
 • Dotjerani elementi po radnicima, tako da se sada može upisati npr. Naknada za prijevoz sa iznosom nula (ako radniku ne pripada)
 • Dotjeran obračun plaće
 • Napravljena ponuda elemenata plaće (za IP, JOPPD...)
Ostalo
 • U SQL upitima malo poboljšano zadavanje varijabli
V160719
Fakturiranje
 • Omogućeno spremanje knjige URA i IRA u XML datoteku radi obrade u Excel-u
Robno
 • U ispisu naljepnica dodana kontrola izabranog formata u odnosu na preporučeni format za svaku pojedinu naljepnicu
Plaće
 • U radnicima dodano polje "Bruto plaća iz ugovora"
 • Dotjeran i poboljšan ispis obrasca IP1
Ostalo
 • U pismima dodano polje za preporučeni format stranice za ispis
V160706
Fakturiranje
 • U Teretnom listu i rutama dodano polje "Dostava do" iz poslovnice partnera
Robno
 • U robi dodano polje "Ukupni rok za kupca". Taj podatak se prikazuje u narudžbi i u računu se po njemu sada računa minimalni rok za kupca
V160704
Financijsko
 • Napravljeno učitavanje izvoda iz nove SEPA datoteke izvoda
Plaće
 • Ispravljeno geneiranje naloga za plaćanje za neto plaću
Uvoz
 • U nomenklturi dodan gumb "Nomenklatura 2016" za učitavanje nove nomenklature
V160609
Financijsko
 • Napravljena konverzija nedozvoljenih znakova u XML datoteci SEPA naloga (& < > " ')
Plaće
 • Ispravljeno generiranje virmana neto plaće za zaštićeni račun
V160608
Ostalo
 • U pregledu poslovnica dotjerano osvježavanje nakon promjene nekog podatka
 • U pregledu hodograma dodana kolona za aktivnu poslovnicu
V160607
Financijsko
 • Dotjeran ispis naloga u SEPA formati, na nalozima dodani podaci za stvarnog dužnika i batchbooking (način terećenja)
Plaće
 • Napravljeno generiranje naloga za plaćanje prilagođeno SEPA formatu (nalozi po pojedinačnim radnicima)
Ostalo
 • U EDI-ju se pri generiranju računa brišu stavke s količinom na nuli. Ukoliko račun nema nijednu stavku, onda se i on briše.
V160602
Ostalo
 • U EDI-ju se sada može generirati više dokumenata odjednom, a ne jedan po jedan kao do sada
V160527
Ostalo
 • U generiranju asortimana ispravljeno generiranje izuzetaka iz asortimana
 • U generiranju EDI računa asortiman se ne generira za istu poslovnicu više puta (ako je poslovnica sljedećeg računa ista kao i poslovnica prethodnog, koristi se prethodno generirani asortiman)
V160525
Ostalo
 • U ponudi roba iz asortimana, promet se sada ne računa automatski pri otvaranju ponude, već klikom na gumb "Rač. prom."
 • Ubrzano i poboljšano osvježavanje poslovnica
V160524
Fakturiranje
 • Sada se asortiman ne generira prilikom ulaska u stavke računa / predračuna, već pri prvom kliku na gumb "Dodaj"
V160523
Ostalo
 • Još malo optimizirano generiranje asortimana
V160516
Ostalo
 • U ponudi roba iz asortimana ubrzano računanje prometa
V160510
Financijsko
 • Napravljen ispis naloga za plaćanje u novu SEPA datoteku
Fakturiranje
 • U računima i predraćunima dodano polje "Bez rezervacije". Koristi se umjesto dosadašnjeg upisa "BR" u polju za tip računa
Robno
 • Ispis prometa s narudžbom sada više ne zaokružuje promete
Ostalo
 • Malo ubrzano generiranje asortimanja, a promet se računa samo pri prvom otvaranju ponude roba iz asortimana
V160424
Robno
 • Ispis stanja skladišta sada se mogu spremiti kao XML radi učitavanja u Excel
V160417
Salda-conti
 • Ispravljen ispis "Dospijeće plaćanja" sa uključenim filterom po načinima plaćanja
Fakturiranje
 • U knjiženju deviznih računa dodana kontrola upisanosti tečaja
Ostalo
 • U pregledu asortimana iz poslovnice ispravljeni filteri i generiranje prometa. Dodan ispis asortimana poslovnice.
V160321
Fakturiranje
 • Dotjeran ispis žiga i potpisa
V160320
Financijsko
 • Izbor otvorenih stavki pri unosu temeljnica, blagajni i izvoda sada povlači i devizni iznos
 • Napravljen ispis bruto bilance u XML datoteku koja se može otvoriti u Excelu
Fakturiranje
 • Napravljen ispis računa, dostavnice i odobrenja sa žigom i potpisom. Za sliku žiga i potpisa najbolje je koristiti GIF format sa prozirnom pozadinom. U podešavanju ispisa računa dodano podešavanje žiga i potpisa.
Plaće
 • U podacima radnika, kod računa 2 uz postotak dodan i fiksni iznos za isplatu na zaštićeni račun
V160313
Fakturiranje
 • U stavkama računa dodan garaniran rok trajanja
 • U unosu stavki računa, dodan gumb "Izbor roba iz računa" koji nudi sve stavke te robe u svim računima te poslovnice, a koristi se za rtorno/povrat robe
Robno
 • ispisu "Prmet za period sa prijedlogom za narudžbu" dodan prikaz rokova trajanja
 • U stavkama narudžbe dodan rokovi trajanja (garantirani i broj dana do garantiranog) i upozorenje ukoliko je upisani rok premalen
V160303
Financijsko
 • Dotjeran pregled izvoda
Fakturiranje
 • U izboru računa za TL dodan filter po šifri dokumenta
Robno
 • U ispisu naljepnica iz primke, dodana opcija "Svaka roba na novoj stranici"
 • U ispisu narudžbi dodan ispis naljepnica identičan onom iz primki
 • U ispisu narudžbe dodano polje "D" (deklaracija)
V160221
Fakturiranje
 • U prijepisu predračuna/računa u račun, dodano kontrolno pitanje
 • U fin. knjiženju računa dodana stavka "ZAOKRUŽENJE", da knjiženje deviznih računa ne bi bilo neuravnoteženo
V160219
Fakturiranje
 • U predračunima dodan status predračuna (sivo - neaktivan, žuto - aktivan, plavo - plaćen ili fakturiran, zeleno - plaćen i fakturiran) Doadan gum za deaktiviranje predračuna kojima je istekao datum valute ili označenih predračuna Dodan filter za prikaz samo aktivnih predračuna (koji nisu fakturirani)
 • Ponuda predračuna iz izvoda prikazuje samo neplaćene aktivne predračuna za zadanog partnera
 • Ponuda predračuna iz računa prikazuje samo nefakturirane aktivne predračuna
 • Predračun se deaktivira upisivanjem datuma deaktivacije u polje za broj računa
V160218
Fakturiranje
 • Ispravljeno sumiranje stavki deviznog računa i dodana kontrola da li je upisan tečaj
V160216
Robno
 • Ispravak generiranja raspisa
V160214
Financijsko
 • Napravljeni devizni izvodi
Fakturiranje
 • Dotjeran obrazac OPZ-STAT1
V160209
Robno
 • U robi dodano polje "Deklaracija" koji se određuje za koje robe se ispisuju deklaracije. Ažurirani ispisi deklaracija iz računa, međuskladišnice i primke, tako da koriste navedeno polje.
Plaće
 • Napravljeno slanje obrasca IP1/NP1 mailom radnicima
Ostalo
 • Ažuriran i dotjeran ispis u PDF... podešavanje PDFCreator-a dotjerano, poziva se iz Program+Podešavanje+Poduzeće.... klizač elektronički dokumenti (2)
V160124
Ostalo
 • Prelazak na Clarion 10
V160119
Fakturiranje
 • Kunski iznosi u zaglavlju deviznog računa od sada se računaju po tečaju (do sada su se zbrajali iz stavki)
V160118
Fakturiranje
 • Ispravljen ispis deviznog odobrenja
V160117
Financijsko
 • Ispisi glavne knjige, dnevnika i bruto bilance prilagođeni zakonskim izmjenama od ove godine
Fakturiranje
 • U ispisu računa dodan podatak "Kontrolirao"
OS/SI
 • Napravljen novi ispis dugotrajne imovine (obrazac DI). Dodana baza sa AOP oznakama. Potrebno je ažurirati grupe OS i dodati im odgovarajuće AOP oznake.
 • Napravljeno generiranje XML datoteke za obrazac DI
V160113
Robno
 • U robi dodan još jedan (prelazni) bar kod Ažuriran pregled i unos roba, ponuda roba, ponuda roba iz asortimana i EDI tako da se roba pretražuje i po prelaznom bar kodu
V160110
Fakturiranje
 • Ažuriran obrazac OPZ-STAT-1 u skladu s promjenama od 08.01.2016
Plaće
 • Evidencija kredita je dopunjena sa stavkama kredita i ispisima kartice kredita i spiska kredita
Ostalo
 • SQL upiti prošireni popisom dostupnih baza i njihovih polja. Dodana mogućnost izvršavanje više upita odjednom (komanda "GO")
V160104
Fakturiranje
 • Ispravljeno storniranje računa
Kadrovska
 • Ispravljen ispis podataka o radnicima
V160103
Financijsko
 • Dotjerani pregledi kontnog plana
Fakturiranje
 • Ispravljeno generiranje zbirnih računa
Robno
 • Za korisnike iz BIH napravljene izmjene u trgovačkoj knjizi i ispisu primke prema novom pravilniku
Robno
 • U asortimanima dodano skladište. Ažurirani unosi, ispisi i generiranje asortimana.
 • U asortimanima napravljen novi ispis "Asortiman po robama i poslovnicama", tako da se iz njega može vidjeti koje sve poslovnice imaju neki artikal u asortimanu.
 • U raspisu isto dodano skladište, ažurirani unos, ispis i generiranje raspisa.
Ostalo
 • U kartici kupca dodano skladište. Ažuriran unosi, ispisi i generiranje kartice kupca.
 
 
 
     NA VRH | POČETNA | KONTAKT

                          © Copyright 2010 FF informatički inženjering d.o.o.  Sva prava pridržana.