Programi
Cjenik
Cjenik Albert
Servis
Novosti Arhimed
Novosti Albert
Download
Kontakt
Linkovi
Zanimljivosti

U tablici su prikazane  novosti u programu Arhimed/Galen po verzijama programa.

Verzija programa je datum objave programa pisan naopako. Tako npr. V080406 označava verziju objavljenu 06.04.2008. godine.

Pogledajte:

08.10.2006. PDFTKgui - program za obradu PDF datoteka BESPLATNO!

08.10.2006. Upute za PDFTKgui

14.06.2006. Nadogradnja programa sa interneta

06.02.2006. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

15.12.2005. Zakon o elektroničkoj ispravi

15.12.2005. Zakon o kemikalijama

 

 

novosti u Arhimedu
Novosti u programu Arhimed
 
Verzija Modul Izmjene i novosti
V230730
Fakturiranje
 • U eRačunima dodan prenos napomene iz računa u napomenu eRačuna
 • omogućena promjena polja "Customisation ID" (na osnovu čega se radi račun)
V230619
Ostalo
 • Ispravljen unos i ažuriranje poslovnica partnera
V230528
Fakturiranje
 • U eRačunima ažuriran dio za preuzimanje potpisanog eRačuna
POS
 • Napravljeno zaključavanje opcija u blagajni. Potrebno je otvoriti podešavanje blagajne, klizač "Zaključavanje POS-a". Prvo treba zadati šifru za otključavanje. Nakon toga treba izabrati koje opcije će biti zaključane, inicijalno su označene sve opcije. Zatim spremiti postavke.
  Nakon toga, kada se pokuša birati neka od navedenih opcija, npr. Zaključak blagajne, program traži šifru za otključavanje. Ako se unese ispravna šifra, otvara izabranu opciju, u našem primjeru asistenta za izradu zaključka blgajne.
  Ako se upiše kriva šifra, ne desi se ništa.
Plaća
 • U terenskim dodacima, u stavkama 2 dodano mjesto troška, vrsta troška i studija. Pri otvaranju novog zapisa inicijalno se nude podaci upisani u radniku.
  Ažuriran ispis po radnicima, tako da uzima podatke i stavki 2.Ispis "Rekapitulacija po radnicima" nije se mijenjao, pošto se u njemu ne ispisuju stavke 2.
V230517
Salda-conti
 • Ispravljen filter po vrstama K i D
V230514
Fakturiranje
 • U eRačunima dotjeran dohvat statusa
OS i SI
 • Ispravljen unos novih OS i SI (nije se generirao u stavkama zapis "NABAVLJENO")
V230510
Fakturiranje
 • Za korisnike iz BiH Ispravljeno generiranje elektronske KIF
V230509
Fakturiranje
 • Ispravljeno fiskaliziranje više označenih računa / predračuna
V230501
Financijsko
 • Dotjeran ispis konto kartice (preračunavanje u valutu kada stavka ima i dugovnu i potražnu stranu)
Ostalo
 • Znatno ubrzan rad s XML datotekama
V230423
Financijsko
 • Poboljšano rasknjižavanje dokumenata
 • Dotjeran ispis naloga za plaćanje u datoteku, dodani gumbi za pregled XML datoteke i za potpisivanje datoteke
V230421
Fakturiranje
 • Poboljšano fiskaliziranje računa - provjera startanja transakcje
 • U ispisu predračuna/ponuda dodan ispis zemlje ako je ino kupac
V230416
Ostalo
 • Značajno ubrzano skidanje novih verzija programa
V230415
Ostalo
 • Poboljšano potpisivanje PDF dokumenata:
  - pobiljšan izbor certifikata,
  - omogućeno potpisivanje položenih (landscape) stranica
V230410
Financijsko
 • Ispravljeno označavanje više temeljnica, blagajni ili izvoda
 • Ispravljeno rasknjižavanje temeljnica, blagajni i izvoda direkto u pregledu
Ostalo
 • Poboljšano potpisivanje PDF dokumenata,
  -
  dodana kontrola izabranih datoteka,
  -
  kontrola dostupnosti certifikata,
  -
  vizalno poboljšano podešavanje položaja potpisa
  - dodano potpisivanje kriptiranih (zaštićenih) PDF datoteka - omogućeno kriptiranje PDF datoteka
V230403
Salda-conti
 • Ispravljeno zatvaranje / povezivanje stavki u SC
Robno
 • U prozoru za zadavanje količine preko ambalaže, dodana jedna decimala količinama (sada su na tri decimale)
Ostalo
 • Napravljeno potpisivanje PDF dokumenata. Dostupno je u meniu Program + Održavanje + Potpisivanje PDF dokumenata i u meniu Ostalo + Potpisivanje PDF dokumenata
V230326
Financijsko
 • U modulu ePlati dodana mogućnost dohvata izvoda u PDF formatu
Ostalo
 • Više manjih poboljšanja u raznim dijelovima programa
V230320
Ostalo
 • Ispravljen dohvat tečajne liste za neki datum
V230319
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi ispravljen dio pod VI 1.1 - 1.5 koji se nije dobro generirao
Ostalo
 • Dotjerana evidencija partnera, dodan filteri i pregled poslovnica
V230314
Financijsko
 • Ispravljen unos novih temeljnica, blagajni i izvoda
V230312
Financijsko
 • Dotjeran unos temeljnica, blagajni i izvoda za obrt
 • Dotjeran financijski dnevnik, dvoklik na konto, temeljnicu, partnera sada otvara tu evidenciju
 • U temeljnicama, blagajnama i izvodima poslije gumba "Knjiži" dodan gumb "Rasknjiži" za brzo rasknjižavanje željenog dokumenta
 • Dotjerana ponuda/izbor temeljnice, blagajne i izvoda
Ostalo
 • U meniu "Prozor" dodana stavka "Povećaj" koja povečava/smanjuje aktivni prozor. Dostupna je i brzom tipkom Ctrl+Alt+Gore
V230305
Financijsko
 • Dotjeran unos temeljnica, blagajni i izvoda
 • Izmjenjen pregled financijskog dnevnika, sort je sada po kolonama, dodani su napredni filteri
Salda-conti
 • Ispis "Analiza SC" je dopunjen izračunom boniteta kupaca i dobavljača
V230226
Fakturiranje
 • Ispravljen prijepis predračuna u račun... nije se dobro prenosila povratna naknada
Ostalo
 • Poboljšana analiza podataka u programu, u dijelu SC poboljšano otkrivanje neslaganja sa fin. dnevnikom, napravljen bolji i kvalitetniji izračun boniteta
 • U tablicama koje se sortiraju klikom na zaglavlje tablice, omogućena promjena sorta tikom Ctrl+Tab i Ctrl+Shift+Tab. Vrsta sorta (uzlazni/silazni) mijenja se sa Ctrl+Gore/Dolje
V230219
Financijsko
 • Poboljšano rasknjižavanje i ponovno knjiženje
Robno
 • Poboljšano rasknjižavanje i ponovno knjiženje
OS i SI
 • Dodatno dotjerani otpisi
V230215
OS i SI
 • Dodatno dotjerani otpisi

V230214
Fakturiranje
 • Napravljen manje ispravke u generiranju XML datoteke za ZP i PDV-S
OS i SI
 • Napravljen novi dokument - Otpis OS i SI
Ostalo
 • Ispravljeno preračunavanje valuta, po staroj tečajnoj listi bio je zadan tečaj za svaku valutu (npr. 1 USD = 7.26 kn pa se konverzija USD -> kn radila tako da se iznos USD MNOŽI sa tečajem,
  a po novoj tečajnoj listi zadani su tečajevi za 1 EUR (npr. 1 EUR = 1.06 USD) pa se konverzija USD -> EUR DIJELI sa tečajem.
V230211
OS i SI
 • Dotjerani pregledi OS i SI, amortizacije i inventure
V230205
Financijsko
 • Dotjerani pregledi kontnog plana (razredi, skupine, sintetike i analitike)
Salda-conti
 • Dotjeran pregled SC, omogućen sort po nazivima kolona, dodana tablica za nove upite
V230129
Financijsko
 • Mala izmjena u ispisu konto kartice (preračunavanje u valutu kada stavka ima i dugovnu i potražnu stranu)
Fakturiranje
 • U predračunima i računima dotjerani prijevodi na druge jezike
Proizvodnja
 • U radnim nalozima za okvir i staklo dodan dvojni prikaz
Ostalo
 • U čitavom programu su povečana slova za 25% (sa 8 na 10 točaka)
V230114
Fakturiranje
 • U PDV prijavi napravljena nova knjiga U-RA, novi ispis i generiranje XML datoteke
V230111
Plaća
 • Dotjeran ispis IP1 obrasca u EUR-ima
Ostalo
 • Dotjerano učitavanje tečajne liste nakon uvođenja EUR-a (01.01.2023)
V230110
Fakturiranje
 • Ispravljeno generiranje e-Računa tako da uzima ispravnu valutu, umjesto dosadašnje HRK
V230108
Fakturiranje
 • Završene sve izmjene za novu poreznu prijavu:
  - u ulaznim računima polje za novi porez 0%
  - u porezima novi porez N17
  - nova knjiga URA i IRA sa novim porezom
  - nova porezna prijava sa novim ispisom i XML datotekom
V230103
Fakturiranje
 • Ispravljen ispis iznosa računa slovima (tisuća umjesto hiljada)
 • U MP računima ispravljen ispis rekapitulacije
Ostalo
 • Dotjerana konverzija u EUR, dodan pregled LOG datoteke, u modulu SC dodani partneri
V221228
Financijsko
 • U temeljnicama, blagajnama i izvodima dodan izvoz podataka u XML(Excel)
Ostalo
 • U urudžbenom zapisniku napravljeno brisanje podataka
V221220
Fakturiranje
 • Budući da se od 01.12.2022 pretporez po R2 računima (računi izdanih od PDV obveznika po naplaćenoj realizaciji) može odbiti tek po uplati računa, napravljena je prilagodba u knjizi URA koja se predaje uz PDV prijavu.
 • U porezima dodan novi porez N17 za isporuke po čl. 38 st. 6 Zakona (solarni paneli)
 • U ulaznim računima dodano polje za novi porez
 • Napravljen novi ispis knjige URA i IRA koji vrijedi od 01.01.2023
POS
 • Pri izlasku iz blagajne sada je moguće trenutni račun spremiti i unositi novi račun, a onda kasnije nastaviti sa unosom spremljenog računa
Robno
 • Napravljen import stavki dokumenata iz Excel tablice
V221201
Financijsko
 • Napravljen novi modul ePlati koji se poziva iz menia Financijsko + ePlati
  Modul omogućuje poslovanje sa bankama direktno iz programa, bez potrebe da se odlazi u internet bankarstvo.
  Modul funkcionira preko servisa ePlati, a u njemu se nalazi davanje ovlasti po računima, iniciranje plaćanja direktno ili datotekom, dohvat statusa naloga (običnog i detaljnog), dohvat stanja po računima, dohvat popisa izvoda i skidanje izvoda te dohvat prometa po računima.
V221001
Plaće
 • Napravljena nova evidencija "Terenski dodaci"
V220902
POS
 • Malo dotjeran dvojni prikaz iznosa
Proizvodnja
 • U ispisu radnog naloga za kupca (okviri i staklo) dodan ispis OIB-a kupca
V220830
Fakturiranje
 • Ispravljen dvojni prikaz na ispisu MP računa
V220828
Fakturiranje
 • U generiranju blagajničkih uplatnica po gotovinskim računima ispravljen konto za knjiženje
Robno
 • U ispisu naljepnica iz robe, dodana opcija ispisa naljepnica samo za robe s popustom
Ostalo
 • U svim tablicama koje imaju izvoz podataka, izvoz u XML je značajno ubrzan
V220821
Fakturiranje
 • U fiskalizaciji računa ispravljena provjera datuma i vremena računa (nije dobro radila s budućim datumom i vremenom)
V220815
Fakturiranje
 • U generiranju blagajničke uplatnice za gotovinski račun dodana mogućnost generiranja uplatnica za označene raćune
Ostalo
 • U "Pokretanju sistemskih program" i meniu Program + Održavanje dodana opcija "Otvorene datoteke" koj prikazuje sve datoteke koje su otvorene na serveru od strane svih korisnika. Opcija se koristi za detektiranje korisnika koji drži neku datoteku zaključanom.
V220731
Ostalo
 • Napravljena kontrola generiranih XML datoteka po zadanoj XML shemi. Odnosi se na sve PDV obrasce i JOPPD obrazac.
 • U ispisu naljepnica ispravljen ispis MPC i VPC u EUR kada se naljepnice ispisuju iz računa, primke, međuskladišnice...
V220722
Fakturiranje
 • U ispisu računa i predračuna dodan ispis 2D bar koda za lakše plaćanje računa. Uključuje se u podešavanju ispisa računa, klizač "Prikaz podataka".
V220718
Ostalo
 • Dopunjene upute za prelazak na EUR sa uputom za razdoblje dvojnog opticaja
V220705
POS
 • Na blagajni omogućen unos rabata samo u granicama 0 - 100 %, onemogućen unos negativne cijene
Plaće
 • Pri ručnom unosu JOPPD obrasca, dodana opcija unosa jedne stavke svim radnicima koji rade
Ostalo
 • Malo dotjerane teme u programu
 • Izmjenjen dio ikona u programu
V220623
Ostalo
 • U modulu "Konverzija u EUR" dodane detaljne upute za postupak konverzije
V220619
Salda-conti
 • U pregledu SC dodana kolona PS u kojoj su označeni zapisi početnog stanja (zapisi preneseni iz prethodne godine)
 • U ispisima dodan filter po početnom stanju
Robno
 • U ispisima naljepnica s cijenama i deklaracijama dodani novi simboli za lakši prelazak ne EUR:
 • ROBA:
 • ROBA:POPUST_UVJET1[] - tekst za prikaz ako ima popusta
 • ROBA:POPUST_UVJET0[] - tekst za prikaz ako nema popusta
 • ROBA:POPUSTOD - početak važenja popusta
 • ROBA:POPUSTDO - završetak važenja popusta
 • ROBA:POPUST - popust
 • ROBA:VPC30/TECAJ - najniža VPC u zadnjih 30 dana, u EUR
 • ROBA:MPC30/TECAJ - najniža MPC u zadnjih 30 dana, u EUR
 • ROBA:VPC30 - najniža VPC u zadnjih 30 dana
 • ROBA:MPC30 - najniža MPC u zadnjih 30 dana
 • ROBA:VPC_SR/TECAJ - VPC s popustom u EUR
 • ROBA:MPC_SR/TECAJ - MPC s popustom u EUR
 • ROBA:VPC_SR - VPC s popustom
 • ROBA:MPC_SR - MPC s popustom
 • PRIMKE:
 • PRIRS:VPC/TECAJ - VP cijena robe iz primke u EUR
 • PRIRS:MPC/TECAJ - MP cijena robe iz primke u EUR
 • MEĐUSKLADIŠNICE:
 • MEDRS:VPC/TECAJ - VP cijena robe u EUR
 • MEDRS:MPC/TECAJ - MP cijena robe u EUR
 • RAČUNI:
 • FAKTS:CIJBR/TECAJ - cijena bez popusta i poreza u EUR
 • FAKTS:CIJSR/TECAJ - cijena bez poreza u EUR
 • FAKTS:CIJ/TECAJ - cijena s porezom u EUR
 • OPĆENITO:
 • VALUTA1 - oznaka valute (HRK, EUR, BAM)
 • VALUTA2 - oznaka druge valute (HRK => EUR)
 • TECAJ - Tečaj za konverziju cijena u EUR
Ostalo
 • U modulu Logoped, pri unosu nalaza napravljeno automatsko spremanje trenutnog nalaza na disk svake minute. Nalaz se iz arhive može vratiti gumbom "Vrati"
V220612
Plaća
 • Napravljen dvojni prikaz autorskih honorara (potvrda za radnika)
Ostalo
 • Napravljen dvojni prikaz službenih putovanja
 • U modulu za konverziju u EUR dodan obračun tečajnih razlika. Time je modul za konverziju u potpunosti završen
V220530
Fakturiranje
 • Za sve obrasce i XML datoteke porezne prijave napravljen prikaz u zadanaoj valuti. Podešava se u podešavanju porezne prijave.
 • U MP računima dodana mogućnost plaćanja u nekoj valuti. Ova opcija će biti nužna prva dva tjedna nakon prelaska ne EUR-o, a po potrebi može se koristiti i kasnije
POS
 • Dodana mogućnost plaćanja u nekoj valuti. Ova opcija će biti nužna prva dva tjedna nakon prelaska ne EUR-o, a po potrebi može se koristiti i kasnije
Plaća
 • U ispisu IP1 obrasca dodana mogućnost ispisa u zadanoj valuti
V220428
Ostalo
 • Napravljen modul za konverziju svih podataka iz HRK u EUR (Program + Godišnje obrade + Konverzija EUR)
 • U Ispisu svih naljepnica dodan ispis cijena u EUR po zadanom tečaju
 • Napravljen dvojni prikaz iznosa (HRK i EUR) u računima, MP računima, POS računima, predračunima/ponudama i plaćama
V220412
Financijsko
 • Ispravljena greška pri unosu novog naloga za plaćanje
V220411
Financijsko
 • Ispravljeno zatvaranje razreda
V220403
Financijsko
 • Napravljen pregled bruto bilance. Dostupan je iz pregleda analitike, dnevnika i godišnjih knjiženja
V220320
Financijsko
 • Završen modul godišnja knjiženja koji bi trebao olakšati knjiženja na kraju godine i obračun i prijavu dobiti
V220302
Financijsko
 • U unosu i ispisu naloga HUB3 dodan prikaz 2-D bar koda (PDF417)
 • Dotjerana i poboljšana financijska knjiženja (temeljnica, blagajna i izvod)
Fakturiranje
 • U prijepisu otpremnice u račun dodan izbor da li se iste stavke zbrajaju ili ne
V220221
Ostalo
 • U podešavanju poduzeća, kod registracije dodani podaci o nadležnom područnom uredu i ispostavi PU
V220206
Fakturiranje
 • Napravljena nova porezna prijava sa preknjiženjima. Unose se u zaglavlju prijave, a unos je moguć samo ako ima povrata PDV-a
Ostalo
 • Dotjerano generiranje XML-a za e-Račune
V220127
Robno
 • U ispisu narudžbe dodan ispis napomene
V220118
Plaće
 • Za korisnike iz BiH dotjeran ispis obrasca GIP 1022 tako da uzima podatke i iz prethodne godine
V220114
Ostalo
 • U modulu "Logoped" povečano polje za unos nalaza za 6 puta (64000 znakova)
V220109
Ostalo
 • U modulu "Logoped" ispravljen ispis dugih nalaza na više stranice Napravljeno automatsko spremanje nalaza svakih 60 sekundi
V220101
Fakturiranje
 • Omogućen ispravak načina plaćanja u računu koji ima JIR. Ispravak je moguć samo u danu kada je izdan račun, ispravak se može napravitii samo jednom i ispravak nije moguć za prateći dokument - predračun.
  POS: otvoriti ispis računa, izabrati račun i kliknuti na gumb "Plaćanje". Izabrati novi način plaćanja i ispisati račun
  VP: otvoriti promjenu računa i promjeniti način plaćanja. Nakon toga fiskalizirati račun i onda ga ispisati
 
 
 
     NA VRH | POČETNA | KONTAKT

                          © Copyright 2010 FF informatički inženjering d.o.o.  Sva prava pridržana.