Programi
Cjenik
Cjenik Albert
Servis
Novosti Arhimed
Novosti Albert
Download
Kontakt
Linkovi
Zanimljivosti

U tablici su prikazane  novosti u programu Arhimed/Galen po verzijama programa.

Verzija programa je datum objave programa pisan naopako. Tako npr. V080406 označava verziju objavljenu 06.04.2008. godine.

Pogledajte:

08.10.2006. PDFTKgui - program za obradu PDF datoteka BESPLATNO!

08.10.2006. Upute za PDFTKgui

14.06.2006. Nadogradnja programa sa interneta

06.02.2006. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

15.12.2005. Zakon o elektroničkoj ispravi

15.12.2005. Zakon o kemikalijama

 

 

novosti u Arhimedu
Novosti u programu Arhimed
 
Verzija Modul Izmjene i novosti
V221201
Financijsko
 • Napravljen novi modul ePlati koji se poziva iz menia Financijsko + ePlati
  Modul omogućuje poslovanje sa bankama direktno iz programa, bez potrebe da se odlazi u internet bankarstvo.
  Modul funkcionira preko servisa ePlati, a u njemu se nalazi davanje ovlasti po računima, iniciranje plaćanja direktno ili datotekom, dohvat statusa naloga (običnog i detaljnog), dohvat stanja po računima, dohvat popisa izvoda i skidanje izvoda te dohvat prometa po računima.
V221001
Plaće
 • Napravljena nova evidencija "Terenski dodaci"
V220902
POS
 • Malo dotjeran dvojni prikaz iznosa
Proizvodnja
 • U ispisu radnog naloga za kupca (okviri i staklo) dodan ispis OIB-a kupca
V220830
Fakturiranje
 • Ispravljen dvojni prikaz na ispisu MP računa
V220828
Fakturiranje
 • U generiranju blagajničkih uplatnica po gotovinskim računima ispravljen konto za knjiženje
Robno
 • U ispisu naljepnica iz robe, dodana opcija ispisa naljepnica samo za robe s popustom
Ostalo
 • U svim tablicama koje imaju izvoz podataka, izvoz u XML je značajno ubrzan
V220821
Fakturiranje
 • U fiskalizaciji računa ispravljena provjera datuma i vremena računa (nije dobro radila s budućim datumom i vremenom)
V220815
Fakturiranje
 • U generiranju blagajničke uplatnice za gotovinski račun dodana mogućnost generiranja uplatnica za označene raćune
Ostalo
 • U "Pokretanju sistemskih program" i meniu Program + Održavanje dodana opcija "Otvorene datoteke" koj prikazuje sve datoteke koje su otvorene na serveru od strane svih korisnika. Opcija se koristi za detektiranje korisnika koji drži neku datoteku zaključanom.
V220731
Ostalo
 • Napravljena kontrola generiranih XML datoteka po zadanoj XML shemi. Odnosi se na sve PDV obrasce i JOPPD obrazac.
 • U ispisu naljepnica ispravljen ispis MPC i VPC u EUR kada se naljepnice ispisuju iz računa, primke, međuskladišnice...
V220722
Fakturiranje
 • U ispisu računa i predračuna dodan ispis 2D bar koda za lakše plaćanje računa. Uključuje se u podešavanju ispisa računa, klizač "Prikaz podataka".
V220718
Ostalo
 • Dopunjene upute za prelazak na EUR sa uputom za razdoblje dvojnog opticaja
V220705
POS
 • Na blagajni omogućen unos rabata samo u granicama 0 - 100 %, onemogućen unos negativne cijene
Plaće
 • Pri ručnom unosu JOPPD obrasca, dodana opcija unosa jedne stavke svim radnicima koji rade
Ostalo
 • Malo dotjerane teme u programu
 • Izmjenjen dio ikona u programu
V220623
Ostalo
 • U modulu "Konverzija u EUR" dodane detaljne upute za postupak konverzije
V220619
Salda-conti
 • U pregledu SC dodana kolona PS u kojoj su označeni zapisi početnog stanja (zapisi preneseni iz prethodne godine)
 • U ispisima dodan filter po početnom stanju
Robno
 • U ispisima naljepnica s cijenama i deklaracijama dodani novi simboli za lakši prelazak ne EUR:
 • ROBA:
 • ROBA:POPUST_UVJET1[] - tekst za prikaz ako ima popusta
 • ROBA:POPUST_UVJET0[] - tekst za prikaz ako nema popusta
 • ROBA:POPUSTOD - početak važenja popusta
 • ROBA:POPUSTDO - završetak važenja popusta
 • ROBA:POPUST - popust
 • ROBA:VPC30/TECAJ - najniža VPC u zadnjih 30 dana, u EUR
 • ROBA:MPC30/TECAJ - najniža MPC u zadnjih 30 dana, u EUR
 • ROBA:VPC30 - najniža VPC u zadnjih 30 dana
 • ROBA:MPC30 - najniža MPC u zadnjih 30 dana
 • ROBA:VPC_SR/TECAJ - VPC s popustom u EUR
 • ROBA:MPC_SR/TECAJ - MPC s popustom u EUR
 • ROBA:VPC_SR - VPC s popustom
 • ROBA:MPC_SR - MPC s popustom
 • PRIMKE:
 • PRIRS:VPC/TECAJ - VP cijena robe iz primke u EUR
 • PRIRS:MPC/TECAJ - MP cijena robe iz primke u EUR
 • MEĐUSKLADIŠNICE:
 • MEDRS:VPC/TECAJ - VP cijena robe u EUR
 • MEDRS:MPC/TECAJ - MP cijena robe u EUR
 • RAČUNI:
 • FAKTS:CIJBR/TECAJ - cijena bez popusta i poreza u EUR
 • FAKTS:CIJSR/TECAJ - cijena bez poreza u EUR
 • FAKTS:CIJ/TECAJ - cijena s porezom u EUR
 • OPĆENITO:
 • VALUTA1 - oznaka valute (HRK, EUR, BAM)
 • VALUTA2 - oznaka druge valute (HRK => EUR)
 • TECAJ - Tečaj za konverziju cijena u EUR
Ostalo
 • U modulu Logoped, pri unosu nalaza napravljeno automatsko spremanje trenutnog nalaza na disk svake minute. Nalaz se iz arhive može vratiti gumbom "Vrati"
V220612
Plaća
 • Napravljen dvojni prikaz autorskih honorara (potvrda za radnika)
Ostalo
 • Napravljen dvojni prikaz službenih putovanja
 • U modulu za konverziju u EUR dodan obračun tečajnih razlika. Time je modul za konverziju u potpunosti završen
V220530
Fakturiranje
 • Za sve obrasce i XML datoteke porezne prijave napravljen prikaz u zadanaoj valuti. Podešava se u podešavanju porezne prijave.
 • U MP računima dodana mogućnost plaćanja u nekoj valuti. Ova opcija će biti nužna prva dva tjedna nakon prelaska ne EUR-o, a po potrebi može se koristiti i kasnije
POS
 • Dodana mogućnost plaćanja u nekoj valuti. Ova opcija će biti nužna prva dva tjedna nakon prelaska ne EUR-o, a po potrebi može se koristiti i kasnije
Plaća
 • U ispisu IP1 obrasca dodana mogućnost ispisa u zadanoj valuti
V220428
Ostalo
 • Napravljen modul za konverziju svih podataka iz HRK u EUR (Program + Godišnje obrade + Konverzija EUR)
 • U Ispisu svih naljepnica dodan ispis cijena u EUR po zadanom tečaju
 • Napravljen dvojni prikaz iznosa (HRK i EUR) u računima, MP računima, POS računima, predračunima/ponudama i plaćama
V220412
Financijsko
 • Ispravljena greška pri unosu novog naloga za plaćanje
V220411
Financijsko
 • Ispravljeno zatvaranje razreda
V220403
Financijsko
 • Napravljen pregled bruto bilance. Dostupan je iz pregleda analitike, dnevnika i godišnjih knjiženja
V220320
Financijsko
 • Završen modul godišnja knjiženja koji bi trebao olakšati knjiženja na kraju godine i obračun i prijavu dobiti
V220302
Financijsko
 • U unosu i ispisu naloga HUB3 dodan prikaz 2-D bar koda (PDF417)
 • Dotjerana i poboljšana financijska knjiženja (temeljnica, blagajna i izvod)
Fakturiranje
 • U prijepisu otpremnice u račun dodan izbor da li se iste stavke zbrajaju ili ne
V220221
Ostalo
 • U podešavanju poduzeća, kod registracije dodani podaci o nadležnom područnom uredu i ispostavi PU
V220206
Fakturiranje
 • Napravljena nova porezna prijava sa preknjiženjima. Unose se u zaglavlju prijave, a unos je moguć samo ako ima povrata PDV-a
Ostalo
 • Dotjerano generiranje XML-a za e-Račune
V220127
Robno
 • U ispisu narudžbe dodan ispis napomene
V220118
Plaće
 • Za korisnike iz BiH dotjeran ispis obrasca GIP 1022 tako da uzima podatke i iz prethodne godine
V220114
Ostalo
 • U modulu "Logoped" povečano polje za unos nalaza za 6 puta (64000 znakova)
V220109
Ostalo
 • U modulu "Logoped" ispravljen ispis dugih nalaza na više stranice Napravljeno automatsko spremanje nalaza svakih 60 sekundi
V220101
Fakturiranje
 • Omogućen ispravak načina plaćanja u računu koji ima JIR. Ispravak je moguć samo u danu kada je izdan račun, ispravak se može napravitii samo jednom i ispravak nije moguć za prateći dokument - predračun.
  POS: otvoriti ispis računa, izabrati račun i kliknuti na gumb "Plaćanje". Izabrati novi način plaćanja i ispisati račun
  VP: otvoriti promjenu računa i promjeniti način plaćanja. Nakon toga fiskalizirati račun i onda ga ispisati
V211222
Robno
 • Ispis stanja skladišta sada se može spremiti kao XML radi uvoza u Excel
V211129
Plaća
 • Ispravljen godišnji obračun poreza i prireza
V210528
Ostalo
 • U e-Računima omogućeno slanje uz pomoć drivera ili direktno slanje pozivom API-ja
V210523
Plaća
 • U plaći i JOPPD obrascu primiciima sa šifrom primitka 0022 i 0028 više se ne obračunava MIO I
V210503
Plaće
 • U JOPPD obrascu primici sa šifrom primitka 0021 (Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću - plaća u naravi) više nemaju osobni odbitak
V210430
Financijsko
 • Napravljeno automatsko traženje mjesta troška, vrste troška i studije pri ručnom unosu temeljnica, blagajni i izvoda kada se dokument bira iz otvorenih stavki, kao i pri unosu izvoda iz datoteke
Salda-conti
 • U ispisu "Dospijeće plaćanja" dodan novi sort po vrstama troška (radnim nalozima). Podatak o vrsti troška se prikazuje samo kada je uključen taj novi sort.
Robno
 • U ambalažnom materijalu dodan upis novih materijala koji vrijede od 01.01.2021 godine
 • Napravljeno ažuriranje ambalažnog materijala u robi
 • Napravljen novi obrazac AO10
V210418
Ostalo
 • U meniu "Program" dodana stavka "Održavanje" i u nju premještene stavke koje se odnose na održavanje datoteka.
  Dodana i nova opcija "Zahtjev za izlaz" koja se koristi pri održavanju programa i baza podataka
V210330
Plaće
 • U podacima radnika, osobni odbitak i dodatni odbitak sada se mogu unositi na 4 decimalna mjesta
Ostalo
 • U promjeni partnera dodan gumb "Sudski registar" za prgled podataka iz sudskog registra i gumb "Bisnode API" za pregled podataka poduzeća iz baze Bisnode-a. Za Bisnode API potrebno je nazvati Bisnode i dogovoriti s njima pretplatu na tu uslugu.
V210321
Ostalo
 • U XML pregledniku dodano pretraživanje po broju linije ili po zadanom tekstu
 • U File Manager-u dodan XML preglednik i preglednik slika
V210307
OS i SI
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
Ostalo
 • U meniu "Program" dodana stavka "Sistemski programi" koja omogučuje pokretanje važnijih sistemskih programa
V210228
Financijsko
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
Fakturiranje
 • U e_KUF-u ispravljeno određivanje tipa 01 i 02

V210221
Salda-conti
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
Fakturiranje
 • U e_KIF-u ispravljene sume na kraju
Robno
 • Dotjerano generiranje početnih stanja
V210214
Fakturiranje
 • Dotjerani ispisi KUF i KIF i porezna prijava
V210207
Fakturiranje
 • Za korisnike iz BiH napravljeni novi ispisi KUF i KIF koji su usaglašeni sa podacima u e-KUF i e-KIF. Za novi ispis treba birati obrazac "2. od 01.01.2021"
V210202
Fakturiranje
 • Za korisnike iz BiH napravljene nove porezne evidencije (KUF, KIF, e-KUF, e-KIF i porezna prijava), a u ulaznim računima dodana opcija "Porez obračunava primatelj"
V210120
POS
 • Dodana provjera i ispravak naziva zadanog POS printera
V210119
POS
 • Poboljšan i ubrzan POS ispis
Knjiga primitaka i izdataka
 • U ispisu KPR dodan ispis naplaćen bezgotovinski
V210106
POS
 • U podešavanju uz skladište dodana opcija "Filter po skladištu"
  Ako nije uključena opcija "Želim zadati skladište", u ponudi roba se prikazuje sva roba
  Ako je zadano skladište, a nije uključeno "Filter po skladištu", prikazuje se sva roba, ali se može izabrati samo roba sa zadanog skladište
  Ako je uključena i opcija "Filter po skladištu", vidi se samo roba sa zadanog skladišta
V201216
Ostalo
 • U e-Računima u formatu EU NORMA polje za opis robe stavljeno prije imena. Dodano polje "TaxPointDate" - od kada vrijedi porez (za sda isto kao i datum računa)
 • Poboljšan izbor certifikata i informacije o certifikatu
V201213
Ostalo
 • U e-Računima završen novi format eRačuna - EU NORMA. Novi format treba u podešavanju eRačuna uključiti.
V201125
Ostalo
 • U e-Računima ispravljeno generiranje podataka za porez N07 (Prijenos porezne obveze)
V201123
Fakturiranje
 • Napravljen "Asistent za generiranje računa"
 • U ispisu fiskaliziranih predračuna, računa i odobrenja sada se ispisuje QR kod za provjeru fiskalizacije. Opcija se uključuje u podešavanju fiskalizacije.
POS
 • U ispisu fiskaliziranih računa sada se ispisuje QR kod za provjeru fiskalizacije. Opcija se uključuje u podešavanju fiskalizacije.
 • Dotjeran osnovni POS ekran.
 • Dotjeran ekran za naknadni ispis računa.
Plaće
 • Isplatna lista za banku sada se može ispisati u XML (za kasnije otvaranja u Excel-u)
V201026
Logoped
 • Poboljšana navigacija u pregledu naručivanja, dodan naziv dana u tjednu
 • Omogućena promjena početnog nalaza / predloška (Nalazi + Promjeni + Promjeni predložak)
 • Omogućeno generiranje terapije iz naručivanja
 • Iz naručivanja omogućena promjena korisnika
V201022
Logoped
 • Napravljen ispis "Aktivnosti obrade"
 • Ispravljen unos profesora u terapiji
 • U glavnom prozoru aktivna lista je crveno zaokružena
 • Napravljen mjesečni pregled naručivanja
V201018
Ostalo
 • Završena dodatna opcija "Logoped" za praćenje korisnika logopedskih usluga
V200911
Financijsko
 • Dotjeran ispis temeljnice, dodan prikaz suma po dokumentima (zgodno za kontrolu i traženje grešaka)
Salda-conti
 • Dotjerano povezivanje stavki s podacima iz Excel tablice
V200906
Salda-conti
 • Napravljeno povezivanje stavki s podacima iz Excel tablice
V200818
Fakturiranje
 • Za korisnike iz BiH napravljena elektronska KUF i KIF
V200630
Fakturiranje
 • Napravljen ispis fiskaliziranog predračuna
Ostalo
 • Ispravljena procedura koja određuje dane praznika (za evidenciju radnog vremena, plaće...)
V200623
Fakturiranje
 • Napravljeno fiskaliziranje pratećih dokumenata (predračuna)
 • U poreznoj prijavi ispravljeno automatsko sumiranje stavki
V200413
Fakturiranje
 • Porezna prijava, ispis URA i IRA prilagođeni za "Korona" obračun PDV-a
Ostalo
 • Datoteka _TMP10000 se sada generira za svakog korisnika posebno
V200315
Fakturiranje
 • U evidenciji ino URA i IRA dotjeran i poboljšan ispis, dodana opcija obračuna po naplati
Ostalo
 • Još dotjeran urudžbeni zapisnik
V200305
Fakturiranje
 • Napravljena nova evidencija ino URA i IRA
Ostalo
 • Urudžbeni zapisnik dotjeran i poboljšan
V200218
Fakturiranje
 • Na obrascu ZP porezne prijave ispravljene sume (na ispisu i u XML datoteci)
 • U računima za gastrobit dodano mjesto troška kupca... tu se upisuje GLN kod poslovnice (ako je dostupan)
V200202
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi napravljen novi obrazac ZP. Važno: stavke za premještanje dobara se unose ručno
V200115
Plaće
 • Napravljen prijenos PS
V200106
Ostalo
 • Riješen problem greške 37 koja se povremeno javljala
V191230
Plaće
 • Dotjeran i poboljšan godišnji obračun poreza
Ostalo
 • Urudžbeni zapisnik dopunjen s novim podacima, napravljen filter, dopunjen ispis, napravljen izvoz u XML (za Excel)
V191204
Proizvodnja
 • U ažuriranju stavke RN za staklo ispravljeno zaokruženje
 • U ispisu RN za okvir i staklo dodan prikaz OIB-a
Plaće
 • U elementima po radnicima dodan gumb "Porezne olakšice" za upis smanjenih poreza radnika do 30 godina starosti
Ostalo
 • Napravljen prelaz na Clarion 11
V191022
Financijsko
 • Ispravljen unos stavke temeljnice ako se bira više otvorenih stavki partnera
Fakturiranje
 • U eRačunima dodana identifikacija poslovnice
Proizvodnja
 • Ispravljen ispis više radnih naloga (Radni nalog i Specifikacija materijala)
V191020
Fakturiranje
 • Ispravljeno učitavanje više eRačuna istovremeno i njihovih PDF prikaza
 • Na gumbu "Pregled..." dodana mogućnost otvaranja privitaka eRačuna (PDF dokument, logo firme...)
V191017
Fakturiranje
 • Nekoliko isparavak u eRačunima vezano za povratnu naknadu
Plaće
 • Ispravljeno izračunavanje neto iznosa za zaštičeni račun, u slučaju da radnik ima neto obustave
 • Obračun plaće sada za poreze na bruto plaću uzima u obzir maksimalnu osnovicu za obračun
V191014
Plaće
 • Ispravljeno generiranje JOPPD obrasca za slučaj kada radnik nema poreza
V191013
Fakturiranje
 • Fiskalizacija u potpunost prebačena u Arhimed... do sada su se za fiskalizaciju koristile posebne biblioteke. Ostavljena mogućnost prebacivanja na "staru" fiskalizaciju... Fiskalni računi + Podesi + opcija "Koristi Raverus...."
Proizvodnja
 • U Radnim nalozima tipa 2 - staklo, ispravljena nabavna cijena za prolazne stavke
  U ispisima "Evidencija radnih naloga" i "Rekapitulacija materijala" dodan prikaz prolaznih stavki
  Nabavna cijena materijala u proizvodu se opet zaokružuje jer treba biti zaokružena zbog robnog knjiženja
V191002
Fakturiranje
 • Manje korekcije u generiranju eRačuna po uputama tima Moj eRačun
 • Uspješno završena validacija eRačuna od strane servisa Moj eRačun
 • Dodijeljen Software-ID potreban za slanje eRačuna na servis Moj eRačun: Arhimed-001
V190915
Fakturiranje
 • Za korisnike iz BiH, u obračunu akciza dodan check box za zaokruženje iznosa ikcize
 • Za korisnike iz BiH, u podešavanju poduzeća, na klizaču "Format količina i TK" dodana opcija "Zaokruži MP cijenu na...". Tu treba upisati 0,05 ako želite da cijene sa MP skl. budu zaokružene na 5 pf. Ako se koristi ta opcija, onda u računima ne treba uključivati opciju "Zaokruži MPC na dvije decimale"
 • U eRačunima dotjerano učitavanje računa od Gradske plinare Zagreb
Proizvodnja
 • U Radnim nalozima tipa 2 - staklo, više se u proizvodu ne zaokružuje nabavna cijena materijala
V190908
Fakturiranje
 • U eRačunima ispis u PDF ide direktno iz programa, bez PDF Creatora
Proizvodnja
 • U Radnim nalozima tipa 2 - staklo, dodana dva nova ispisa... Rekapitulacija materijala i Utrošak materijala
V190903
Fakturiranje
 • Za ispis u PDF (i slanje mailom) računa više ne treba PDFCreator, već se sve radi iz programa
Plaća
 • Za slanje obrasca IP1 više ne treba PDFCreator. Omogućeno kriptiranje obrasca kao zaštita od neovlaštenog gledanja. Šifra za kriptiranje se zadaje u popisu primaoca.
 • Ažuriran popis neoporezivih primitaka za JOPPD
V190828
Fakturiranje
 • U MP računima ažuriran ispis salda blagajne na win. printer
Plaća
 • U provjeri da li radnik radi u nekom razdoblju dodana i provjera mirovanja radnog staža.
V190825
Fakturiranje
 • Ažuriran obračun povratne naknade
Plaća
 • Od sada se knjižena plaća više ne može mijenjati
Ostalo
 • Dotjerano spremanje ispisa u PDF formatu, sada radi korektno i s našim slovima
V190811
Fakturiranje
 • Završena dodatna opcija u programu "Gastrobit". Namjenjena je slanju računa/otpremnica korisnicima programskog paketa firme "Gastrobit"
 • Završena izrada eRačuna za servis Moj eRačun. Postoje tri moda rada... besplatni sa ograničenjem od 10 računa mjesečno, standardni 100 kn/mj. sa ograničenjem od 100 računa mjesečno i extra 200 kn/mj. bez ograničenja.
  Ovo je za sada još probna verzija pa molimo da nam javite sve uočene greške i nedostatke.
 • Evidencija poreza je proširena podacima koji se koriste u eRačunima
V190526
Ostalo
 • U svim djelovima programa onemogućeno rasknjižavanje dokumanata ako se nalaze u zaključanom razdoblju
V190505
Ostalo
 • Napravljeno zaključavanje knjiženja po razdobljima kao dodatna opcija koja se posebno naplaćuje. Za detalje pogledajte Program + Podešavanja + Dodatne opcije
V190407
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi, pri generiranju knjige U-RA više se ne dodaju računi koji nemaju poreza
Plaće
 • U elementima plaće, elementima po djelatnicima i plaći dodana opcija "Doprinosi bez ograničenja"
  Na elemente kojima je to uključeno, ne primjenjuje se ograničenje maksimalne osnovice doprinosa, nego se doprinosi računaju na puni iznos primitka.
  Ta opcija je namjenjena za isplate bonusa, plaće u naravi i sl. gdje se doprinosi obračunavaju na cijeli iznos.
 • Ažurirano je i poboljšano generiranje JOPPD obrasca
V190315
Salda-conti
 • U ispisu IOS-a dodana opcija "Ispis bez tečajnih razlika"
Fakturiranje
 • U ispisu "Evidencija računa" dodana opcija za ispis po načinima plaćanja
V190219
Fakturiranje
 • U podešavanje PDV prijave dodana opcija "U knjizi URA iskaži poreze koji se ne mogu odbiti". Budući da ima raznih mišljenja o tome da li se takve stavke iskazuju ili ne na obrascu U-RA, odluka o tome je prepuštena korisniku.
  Ako je opcija uključena, iskazju se svi ulazni računi kao i u običnoj knjizi ulaznih računa. Ako je opcija isključena, iskazuju se samo računi koji su ušli u PDV prijavu.
V190210
Fakturiranje
 • Obrazac U-RA izmjenjen, tako da u njega ulaze samo domaći računi koji se iskazuju na pozicijama III.1, 2, i 3
 • Omogućeno editiranje stavki knjige U-RA
V190201
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi dotjeran obrazac U-RA i provjeren na e-Poreznoj
 • Ispis Promet roba - po grupama roba... ispravljen prikaz nabavne cijene
V190128
Fakturiranje
 • U ispisu predračuna dodan tekst "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN"
Robno
 • Ispravljen unos stavki nivelacije i inventure
 • Za korisnike iz BiH izmjenjeno knjiženje zapisnika za manjak u trgovačku knjigu (kao storno ulaza)
V190120
Fakturiranje
 • Završen obrazac U-RA koji se predaje uz poreznu prijavu. Obrazac još nije testiran na stranicama PU jer još nije omogućena njihova predaja.
V190113
Proizvodnja
 • Napravljen ispis radnog naloga - ponude
V190108
Proizvodnja
 • Ispravljen sort stavki proizvoda
 • Ispravljena količina naljepnica za ispis
 • Ispravljen izračun opsega i površine... sada ide na ukupnu količinu
 • Ispravljena cijena u normativu... sada je uvijek nabavna cijena
 • U podešavanju RN dodan staklarski minimum
V190106
Proizvodnja
 • Omogućen unos puta do datoteke sa skicom, dodan gumb za pregled skice
 • U ispisu naljepnica dodan izbor početne naljepnice
V181223
Proizvodnja
 • Napravljena nova probna verzija novih radnih naloga za staklo
V181209
Proizvodnja
 • Napravljena probna verzija novih radnih naloga za staklo
 • Normativi prilagođeni za nove radne naloge
V181111
Ostalo
 • Napravljen modul za ažuriranje roba podacima iz Ecel tablice
V181028
Ostalo
 • Napravljen modul za ažuriranje partnera podacima iz Ecel tablice
V181017
Fakturiranje
 • Umogućen unos ulaznih računa na više radnih stanica istovremeno
Plaće
 • Ažurirana evidencija radnog vremena podacima o nenazočnosti krivicom poslodavca, zahtjevu radnika i krivicom radnika. Ažurirani ispis evidencije
V180916
Financijsko
 • Ispis po mjestima troška je proširen za broj URE dobavljača i datum valute
Fakturiranje
 • U granicama ispisa knjige URA, dodan novi klizač za granice po troškovima (ispis knjige URA je ostao isti, ali uvažava granice po mjestima troška)
Ostalo
 • U meniu "Pomoć" dodana stavka "Izjava o validaciji softvera"
V180805
Fakturiranje
 • U obračunu akciza (BiH) na zadnjem klizaču za podešavanje dodana opcija za zaokruživanje porezne osnovice na cijeli iznos
V180613
Fakturiranje
 • Ispravljen izračun OPZ-STAT1 obrasca za slučaj kada ima tečajnih razlika
Robno
 • U ispisu knjige primki i izdatnica dodan prikaz mjesta troška, vrste troška i studije
V180502
Fakturiranje
 • Provjera i ispravak poreza i iznosa na računu sada se može isključiti. Program+Podešavanje+Poduzeće (Ctrl+O), klizač "Format količina i TK", opcija "Provjeri i ispravi poreze i iznose u računu"
Proizvodnja
 • U podešavanju radnih naloga dodana opcija izbora VPC koja se prepisuje... iz RN ili iz cjenika / robe
V180415
GDPR
 • GDPR (General Data Protection Regulative) je nova uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka, a stupa na snagu 25.05.2018. Ovdje će biti objavljivane izmjene u Arhimedu, a vezane za GDPR
 • U plaćama je dodana šifra za otvaranje plaća i svih pregleda gdje su podaci o plaći/honoraru radnika (Plaća, Radnici, Honorari, Nalozi za plaćanje, Krediti)
  Šifru je moguće zadati pri ulasku u neku od navedenih evidencija, ili prije otvaranja evidencija u meniu Plaće + Otključaj. U istom meniu se zaključava već otključana plaća.
 • Pregled radnika sada prikazuje samo šifru i ime i prezime sve dok je plaća zaključana. Ostali podaci se vide nakon otključavanja plaće.
 • Napravljena je ponuda radnika koja je nešto jednostavnija od pregleda, a uvjet za prikaz podataka je isti kao kod pregleda.
 • U nalozima za plaćanje je stavljen filter koji onemogućava gledanje naloga za plaće dok je plaća zaključana.
 • Napravljena nova ponuda naloga za plaćanje, koja ima filter za naloge plaća. Više nije moguć nijedan ispis naloga za plaće dok je plaća zaključana.
V180408
Fakturiranje
 • Ispis zadnje verzije knjige URA i IRA sada se može spremiti u XML datoteku (radi pregleda u Excel-u)
 • Pregled ulaznih i izlaznih računa sada ima opciju izvoza podataka i zadavanje upita
V180402
Proizvodnja
 • Napravljen prijepis radnog naloga u otpremnicu i račun
V180322
Salda-conti
 • Napravljen ispis IOS-a na memorandumu. Memorandum se podešava u podacma poduzeća, klizač "Memorandum"
V180304
Salda-conti
 • Napravljen novi ispis "Analiza SC"
V180225
Financijsko
 • Dotjeran i poboljšan ispis glavne knjige i dnevnika
OS i SI
 • Dotjerano knjiženje po mjestima troška
V180218
Proizvodnja
 • U radnim nalozima za okvir i staklo u zaglavlju dodan gumbić za ukupni popust
Plaće
 • Dotjerano knjiženje po mjestima troška
V180123
Proizvodnja
 • U radnim nalozima za okvir i staklo u stavkama dodan naziv stavke
V180114
Fakturiranje
 • U unosu ulaznih i izlaznih računa dodan klizač "PDV prijava i troškovi" gdje se za PDV prijavu mogu unijeti podaci o ispravkama pretporeza i prodaji nekretnina
V180108
Fakturiranje
 • Isključen automatski ispravak poreza i iznosa u stavkama MP računa
Robno
 • Za korisnike iz BiH omogućen izbor načina vođenja TK. Podešava se u podešavanju poduzeća
 • Dodani novi ispisi TK rade lakše kontrole i traženja grešaka
V180101
Financijsko
 • Dodana opcija praćenja troškova uz mjesto troška dodatno i po vrstama troška i studijama
  U svim pregledima gdje se pojavljuje mjesto troška, dodana polja za vrste troška i studije.
  Sva knjiženja ažurirana novim podacima.
  Ispisi iz dnevnika isto ažurirani, a dodan novi ispis po kontima i mjestima troška.
V171029
POS
 • U podešavanju računa, reklamna poruka na kraju računa je povečana i omogućuje unos teksta u više redova
Fakturiranje
 • U generiranju fiskalnog računa dodana kontrola uključene fiskalizacije, zemlje, datuma i vremena i poreza
Plaće
 • U elementima plaće i elementima po radnicima dodana oznaka mjeseca
V171023
Robno
 • Za korisnike iz BiH još malo dotjerana trgovačka knjiga
 • Dopunjen ispis izdatnice (dodano skladište i ukupan VP iznos)

V170827
Robno
 • Za korisnike iz BiH još malo dotjerana trgovačka knjiga
V170730
OS I SI
 • Ažuriran ispis spiska OS
V170708
Plaće
 • Ispravljen obračun plaće uz maksimalnu osnovicu za doprinose i generiranje JOPPD obrasca za istu
V170613
Plaće
 • Za korisnike iz BiH napravljen novi ispis obrazaca "Obrazac 2001" i "MIP 1023"
V170418
Plaće
 • Omogućen ručni unos osnovice za doprinose preko šifri BO4900-4999
V170326
Robno
 • Za korisnike iz BiH dotjerana trgovačka knjiga
V170305
Plaće
 • Ispravljena osnovica za doprinose u JOPPD obrascu za honorare
 • Ispravljena osnovica za doprinose u JOPPD obrascu za plaću direktora kada se primjenjuje minimalna osnovica
V170227
Plaće
 • Riješena minimalna osnovica za doprinose za direktora firme. U elementima po radnicima treba dodati za direktora element BD9999 i u iznos upisati minimalnu osnovicu za doprinose.
V170226
OS I SI
 • Napravljen novi ispis obrasca DI u XML datoteku... V2
V170219
Plaće
 • Ugovori o djelu dotjerani tako da rade po novom obračunu od 01.01.2017.
V170212
Plaće
 • Ispravljeno izračunavanje maksimalne osnovice za doprinose (MinPlaća / 0,35 * 6)
V161228
Plaće
 • U mjesečnim parametrima dodan dodatni osobni odbitak
 • U poreznim razredima dodan gumb "Reset" za automatsku promjenu poreznih razreda
V161213
Fakturiranje
 • Fiskalizacija prebačena na novi sigurnosni protokol TLS v1.1 i TLS v1.2
V160901
Fakturiranje
 • U obrascu OPZ-STAT-1 različiti partneri sa istim poreznim brojem sada se prikazuju kao jedan partner
V160831
Fakturiranje
 • U obrascu OPZ-STAT-1 dodano stvarno razdoblje računa, koje obuhvaća 3 godine. Dodana i mogućnost zadavanja računa koji će se prikazivati u obrascu.
V160815
Plaće
 • Napravljen novi tabelarni pregled plaće (slično Excel-u). Poziva se iz plaće, gumb "Tabelarni pregled". Namjenjen je lakšem ažuriranju i unosu plaće. Podaci se unose direktno u tablici, bez dodatnog prozora za unos/promjenu. Prije korištenja, treba ga podesiti klikom na gumb "Podesi". U prozoru za podešavanje zadaju se elementi plaće koji se vide u pregledu. Pri zatvaranju pregleda možete izabrati da li podatke iz pregleda želite prebaciti u plaću ili ne. U pregled se mogu povući podaci iz "Evidencije radnog vremena"
 • Evidencija radnog vremena je dotjerana i omogućen je unos direktno u tablici bez otvaranja prozora za unos.
V160803
POS
 • Pri storniranju računa nije se stornirala povratna naknada... to je ispravljeno.
Plaće
 • Napravljena ponuda elemenata plaće (za IP, JOPPD...)
V160717
Plaće
 • U radnicima dodano polje "Bruto plaća iz ugovora"
 • Dotjeran i poboljšan ispis obrasca IP1
V160704
Financijsko
 • Napravljeno učitavanje izvoda iz nove SEPA datoteke izvoda
Plaće
 • Ispravljeno geneiranje naloga za plaćanje za doprinose i neto plaću
V160609
Financijsko
 • Napravljena konverzija nedozvoljenih znakova u XML datoteci SEPA naloga (& < > " ')
Plaće
 • Ispravljeno generiranje virmana neto plaće za zaštićeni račun
V160607
Financijsko
 • Dotjerano generiranje SEPA datoteke za naloge za plaćanje
Plaće
 • Napravljeno generiranje naloga za plaće prilagođeno za SEPA-u
V160524
Financijsko
 • Dotjeran prikaz deviza u ispisu dnevnika i glavne knjige
V160516
Financijsko
 • Napravljen ispis naloga za plaćanje u novu SEPA datoteku
V160421
OS i SI
 • Omogućeno brisanje amortizacije s stavkama
Ostalo
 • Završen uvoz/izvoz računa za Kralj Žara
V160417
OS i SI
 • Ispravljeno generiranje PS
V160320
Financijsko
 • Izbor otvorenih stavki pri unosu temeljnica, blagajni i izvoda sada povlači i devizni iznos
 • Napravljen ispis bruto bilance u XML datoteku koja se može otvoriti u Excelu
Plaće
 • U podacima radnika, kod računa 2 uz postotak dodan i fiksni iznos za isplatu na zaštićeni račun
V160216
Financijsko
 • U izvodu ispravljeno knjiženje R2 računa i casse. Ispravljeno knjiženje plaće i inventure OS
V160214
Financijsko
 • Napravljeni devizni izvodi
Fakturiranje
 • Dotjeran obrazac OPZ-STAT1
V160209
Plaće
 • Napravljeno slanje obrasca IP1/NP1 mailom radnicima
Ostalo
 • U podešavanju podataka za poduzeće, dodan dio "Elektronički dokumenti" gdje se zadaju putevi do pojedinih vrsta elektroničkih dokumenata
V160124    
Ostalo
 • Prelazak na Clarion 10
V160117
Financijsko
 • Ispisi glavne knjige, dnevnika i bruto bilance prilagođeni zakonskim izmjenama od ove godine
Fakturiranje
 • U ispisu računa dodan podatak "Kontrolirao"
OS/SI
 • Napravljen novi ispis dugotrajne imovine (obrazac DI). Dodana baza sa AOP oznakama. Potrebno je ažurirati grupe OS i dodati im odgovarajuće AOP oznake.
 • Napravljeno generiranje XML datoteke za obrazac DI
V160110    
Fakturiranje
 • Obrazac 'OPZ-STAT-1' ažuriran izmjenama od 08.01.2016
V160103    
Robno
 • Za korisnike iz BiH napravljen novi ispis trgovačke knjige i primke, u skladusa izmjenama pravilnika
V151219    
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi dodan novi obrazac 'OPZ-STAT-1'
V151208    
Plaće
 • Dotjeran ispis obrasca NP1 tako da više liči onome objavljenom u NN
V151129    
Financijsko
 • U dnevniku, glavnoj knjizi i svim dokumentima koji se knjiže u financijsko dodano polje "Kontrola". Tu se upisuju inicijali osobe odgovorne za financijska knjiženje. Podešava se u podacima poduzeća (Program+Podešavanja+Poduzeće + klizač "Kontrola dokumenata" ili brza tipka Ctrl+O)
V151115    
Financijsko
 • Napravljen modul za olakšan prelaz na novi kontni plan koji je obavezan za sve firme od sljedeće godine. Novi kontni plan možete "skinuti" sa ove adrese: http://www.osfi.hr/
  Trenutno je ovo još uvijek prijedlog, konačni izgled novog kontnog plana još nije definiran. Postupak rada bi otprilike bio sljedeći: - pregledajte kako su početno uparena stara i nova konta. Pokrenite ispis provjere gumbom "Provjera". Tu će biti prikazana sva neuparena konta. Sva stara konta koja imaju promet MORAJU se upariti. - u trenutnom (starom) kontnom planu napravite po potrebi izmjene, tako da se svaki konto koji treba biti uparen, može upariti sa nekim novim kontom. - ažurirajte novi kontni plan tako da ga uparite sa starim kontima (po potrebi ponovo pokrenite ispis provjera) - prije aktirviranja novog kontnog plana SVAKAKO NAPRAVITE ARHIVU postojećih podataka. - aktivirajte novi kontni plan gumbom "Aktiviraj". Otvara se novi prozor u kojem trebate označiti koje sve evidencije želite prebaciti na novi kontni plan. Najbolje da označite sve klikom miša na opciju "SVE STAVKE". Pritiskom na gumb "Aktiviraj" aktivira se novi kontni plan. - u toku aktiviranja generira se datoteka "NOVI KONTNI PLAN naziv_firme_XX.TXT u kojoj možete vidjeti koje su sve izmjene napravljene - ukoliko imate više firmi/godina koje treba prebaciti na novi kontni plan, a sve firme koriste isti stari kontni plan, podatke o uparivanju možete izvesti u XML datoteku gumbom "Izvoz u XML" i onda u drugoj firmi uvesti sa "Uvoz iz XML-a" - ukoliko ste radili izmjene u starom kontnom planu, početno uparivanje u novom kontnom planu možete resetirati gumbom "Reset" - možda ne bi bilo loše napraviti prelaz na novi kontni plan u staroj 2015. godini, tako da je kasnije olakšano generiranje fin. PS u 2016. godini
V151101    
Plaće
 • Napravljen novi ispis obrazaca IP1 i NP1
V151012    
Plaće
 • U elementima plaće, elementima po djelatnicima i plaći dodana opcija "Ovaj se element isplaćuje na zaštićeni račun" Koristi se za naknade koje u cjelosti idu na zaštićeni račun (npr. naknada za prevoz)
 • U mjesečnim parametrima dodan "Max. zaštićeni neto" za ograničavanje maksimalnog iznosa za neto 2
 • Ažuriran izračun iznosa za neto1 i neto 2
V150825    
Fakturiranje
 • Ispravljen unos kombiniranog plaćanja
V150723    
Plaće
 • Završen ispis obrazaca IP1 i NP1
V150624    
Ostalo
 • Prelaz na novu verziju Clariona... C9.1 11497
V150617    
Plaće
 • U kreditima dodane stavke kredita i napravljeni ispisi "Kartica kredita" i "Spisak kredita"
V150520    
Fakturiranje
 • Dotjeran izračun porezne prijave, knjige URA i IRA
 • U izvještaju o prodaji piva, u granicama ispisa dodana i šifra robe
Plaće
 • U obrascu JOPPD neodrađeni sati se prikazuju i u ukupnim satima
V150517    
Fakturiranje
 • Napravljeni novi ispisi knjige URA i IRA koji automatski ako je to potrebno prikazuju i evidencije po naplaćenoj realizaciji
Plaće
 • U obrascu JOPPD ispravljen obračun neodrađenih sati
V150510    
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi napravljen novi obrazac PPO
 • Za korisnike iz BiH, sada se broj fiskalnog računa upisuje u polje "Br. fisk. rač.", a fiskalizirane račune noje više moguće mijenjati.
V150414    
Fakturiranje
 • Ispravljen ispis knjige URA (ponekad je zaglavljivao)
 • Ispravljeno ažuriranje stavki porezne prijave
V150301    
Fakturiranje
 • U poreznoj prijavi napravljen obrazac INO PPO koji se unosi ručno
 • U poreznoj prijavi napravljen obrazac PP-MI-PO za obračun poreza na potrošnju
 • Pri unosu ulaznih računa dotjerana ponuda konta za knjiženje
V150222    
Fakturiranje
 • Ispravljene greškice u poreznoj prijavi
Plaće
 • Napravljen novi JOPPD obrazac koji vrijedi od 01.03.2015
V150215    
Salda-conti
 • Dotjeran i poboljšan ispis IOS-a
Ostalo
 • Dotjerane i poboljšane programske teme (Program+Podešavanja+Teme)
V150212    
Fakturiranje
 • Ispravljena PDV prijava
V150203    
Salda-conti
 • Ispis "Dospijeće plaćanja" je dotjeran, dodana opcija za ispis kumulativnog salda
Robno
 • Ispis "Promet za period" sada se može izvoziti u XML i učitavati u Excelu
Plaće
 • U XML datotekama obrazaca MIP i GIP ispravljena vrsta isplate
V150115    
Fakturiranje
 • U MP računima i POS-u napravljeni ispisi na POS printer u Windowsima
V150104    
Fakturiranje
 • Napravljen obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji. Napravljena nova porezna prijava. Ažurirani ispisi izlaznih računa napomenom "Obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi".
 
 
 
     NA VRH | POČETNA | KONTAKT

                          © Copyright 2010 FF informatički inženjering d.o.o.  Sva prava pridržana.